Administrarea afacerilor (în limba germană)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Die Ziele der Spezialisierung orientieren sich in der Richtung der Ausbildung der Fachspezialisten im betriebswirtschaftlichen Bereich, die international anerkannte Kompetenzen besitzen. Wir möchten unseren Studenten eine wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung im Management und Unternehmensführung ermöglichen, die eine fundierte und praxisnahe Lehre erfordert. Dieses Ziel versuchen wir u.a. durch grundlegende und fundierte Kenntnisse der Unternehmensführung und der Informationstechnologie zu erreichen.

Limba de predare: Germană

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Administrarea afacerilor

Specializare: Administrarea afacerilor

Locuri disponibile (total): 100

Locuri disponibile (buget): 34

Locuri disponibile (taxă): 66

Ultima medie (buget): 8.76

Ultima medie (taxă): 6.17

Taxă anuală de studii: 2.900 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Criterii de selecţie:

  • criteriul 1: eseu motivațional, scris, datat și semnat de candidat, depus la momentul înscrierii, care va primi calificativul Admis/Respins. Detaliile privind eseul motivațional sunt prezentate în anexa Regulamentului de admitere la http://econ.ubbcluj.ro 
  • criteriul 2: ordonarea candidaţilor declaraţi admişi la criteriul 1 după media generală de admitere. Media generală de admitere este media generală de bacalaureat la care se adaugă, dacă este cazul, punctaje conform criteriilor suplimentare, fără a depăși nota 10.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2020 până la 15/07/2020

Perioadă rezultate: de la 16/07/2020 până la 24/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 09/09/2020

Perioadă rezultate: de la 09/09/2020 până la 16/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Alte documente stabilite de către comisia de admitere pe facultate.
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa de achitare a taxelor de ADMITERE (formată din taxa de înscriere şi taxa de procesare)
Diplomă de Bacalaureat
Eseu motivațional
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Mikroökonomie
Europäische Wirtschaft
Angewandte Mathematik in der Wirtschaft
Management
Öffentliche Finanzwirtschaft
Qualität - und Leistungsmanagement in der Wirtschaft
Fremdsprache 1
Sport
Makroökonomie
Finanz-und Versicherungsmathematik
Grundlagen der Buchhaltung
Wirtschaftsinformatik
Grundlagen des Marketing
Wirtschaftsrecht
Fremdsprache 2
Anul 2
Finanzbuchhaltung
Unternehmensfinanzierung
Datenbanken und Programmeierung
Deskriptive Statistik
Wirtschaftsethik
Fremdsprache 3
Internationales Management
Betriebsbuchführung
Finanzmärkte
Wirtschaftliche Weltgeschichte
Personalmanagement
Fremdsprache 4
Praktikum (Betriebliches Rechnungswesen)
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten (Wahlfach)
Wirtschaftsgeschichte (Wahlfach)
Wirtschaftsdoktrinen (Wahlfach)
Unternehmensführung (Wahlfach)
Steuerwesen (Wahlfach)
Einführung in die Computer-Programmierung (Wahlfach)
Logistik (Wahlfach)
Algorithmen und Datenstrukturen (Wahlfach 2)
Dienstleistungsmanagement (Wahlfach 2)
Finanzberichterstattung (Wahlfach 2)
Inferentielle Statistik (Wahlfach 2)
Internationale Wirtschaft (Wahlfach 2)
Politologie (Wahlfach 2)
Umweltmanagement (Wahlfach 2)
Verkaufsförderung (Wahlfach 2)
Anul 3
Finazanalyse und Controlling
Projektmanagement
Ökonometrie
Innovationsmanagement
Entscheidungsunterstützungssysteme
Logistikmanagement
Statistische Datenverarbeitung
Internationales Marketing
Unternehmensforschung
Die Ausarbeitung der Bachelorarbeit
Software-Werkzeuge für den elektronischen Handel (Wahlfach 3)
Unternehmenskultur (Wahlfach 3)
Internationalen Handelsrecht (Wahlfach 3)
Wirtschaftssoziologie (Wahlfach 3)
Wirtschaftsprognosen (Wahlfach 3)
Handels-, Tourismus- und Dienstleitungsbetribswirtschaft (Wahlfach 3)
Europäisches wirtschaftliches Umfeld (Wahlfach 4)
Finanz - und Bankenmanagement (Wahlfach 4)
Internationale Wirtschaftsbeziehungen (Wahlfach 4)
Programmiermedien und Softwareentwicklung (Wahlfach 4)
Strategisches Management und Geschäftsstrategie (Wahlfach 5)
Informatiksysteme (EAS/ERP) (Wahlfach 5)
Wirtschaftsprüfung (Wahlfach 5)
Risikomanagement (Wahlfach 5)
Qualitätskontrolle im Projektmanagement (Wahlfach 5)
Vergleichende Wirtschaftspolitiken (Wahlfach 6)
Interkulturelles Managemnet/ Netzwerkmanagemnet (Wahlfach 6)
Soziales Unternehmertum (Wahlfach 6)
Internetanwendung im Handel (Wahlfach 6)
Unternehmensverhandlung (Wahlfach 6)
Management der KMU (Wahlfach 6)

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca

Descriere

În prezent Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor din Cluj-Napoca este una dintre cele mai moderne şi dinamice facultăţi ale Universităţii Babeş-Bolyai, cu o relevantă ofertă de servicii academice şi ştiinţifice vizând toate formele de învăţământ: licenţă, masterat, doctorat, învăţământ la distanţă, formare continuă, cursuri postuniversitare de recalificare, programe de cercetare, consultanţă şi dezvoltare durabilă.

Pregătirea în problemele economice ale tinerilor se realizează pe trei linii de studii (română, maghiară, germană), precum şi studii complete în limbile engleză şi franceză în consonanţă cu structura culturală a Transilvaniei şi exigenţele spaţiului educaţional şi economic european, însumând 11 specializări nivel licenţă şi 26 specializări nivel masterat. Aproape 13.000 de studenţi, masteranzi şi doctoranzi beneficiază de oferta educaţională, didactică şi instituţională a celor 242 de cadre didactice, atât în Cluj-Napoca, dar şi în cadrul extensiilor de la Sfântu Gheorghe şi Sighetul Marmaţiei.

Cadre didactice: 242

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.500

Programe similare

Lista de comparație