Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Descriere indisponibilă momentan.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Inginerie şi management în agricultură și dezvoltare rurală

Specializare: Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

Taxă anuală de studii: 2.500 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media generală de admitere se calculează ca fiind rezultată din:

- media generală la examenul de bacalaureat;

- calificativul obținut la întocmirea eseului motivațional (Admis/Respins).

Pentru model eseu motivațional: https://www.bioterra.ro/docs/2018/Model%20Eseu%20motivational%20studii%20de%20%20%20licenta.pdf

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 18/06/2018 până la 03/08/2018

Perioadă rezultate: de la 04/08/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 06/08/2018 până la 26/09/2018

Perioadă rezultate: de la 27/09/2018

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Anul 1
Utilaje tehnologice folosite pentru producerea energiei neconvenționale
Norme și tehnici de agricultură ecologică
Matematică și statistică
Limbă străină I/II
Fizică aplicată
Educație fizică
Economie generală
Ecologie și protecția mediului
Cadastru și amenajarea de teritoriului
Biochimie
Anul 2
Tehnologia culturii plantelor
Tehnologia creșterii animalelor
Tehnici și management hotelier
Sociologie
Prestări servicii în alimentație publică și agroturism
Microbiologie generală
Informatică aplicată și grafică asistată pe calculator
Geografia resurselor agroturistice
Economie și dezvoltare rurală
Dendrologie
Anul 3
Tehnologia procesării produselor vegetale
Tehnologia prelucrării produselor animale
Principii și metode de conservare a produselor alimentare
Construcții agroturistice și pentru alimentație publică
Contabilitate
Tehnică și artă culinară
Bazele alimentației raționale
Arhitectură peisageră
Managementul mediului
Anul 4
Management
Analiza și gestiunea exploatațiilor agroturistice
Asigurări și reasigurări în unități de alimentație publică și turism
Oenologie și legislația viei și a vinului
Turism și agroturism, norme și legislație
Management
Grafică asistată pe calculator
Analiza și gestiunea exploatațiilor agroturistice
Marketing
Asigurări și reasigurări în unități de alimentație publică și turism
Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
Oenologie și legislația viei și a vinului
Turism și agroturism, norme și legislație
Grafică asistată pe calculator
Marketing
Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă

Facultatea de Management Agroturistic din Slobozia

Universitatea "BIOTERRA" din București

Slobozia

Descriere

Această facultate are ca scop formarea de specialisti cu înalta calificare, ce vor activa în domeniul alimentatiei publice si agroturismului, capabili sa utilizeze în mod eficient resursele naturale si umane, în scopul dezvoltarii acestor sectoare prioritare ale economiei romanesti, adaptându-le totodata la cerintele si standardele europene în vederea cresterii aportului adus de acestea la produsul intern brut.

Universitatea "BIOTERRA" din București

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

UNIVERSITATEA BIOTERRA este prima si singura universitate cu specializari "unicat" in domeniile managementului agroturistic, politiei fitosanitare si zooveterinare, care ulterior au fost preluate si de universitati de stat, unde se afla in stadiul de autorizare provizorie.

Toate realizarile in plan didactic si stiintific au la baza o abordare reala si dinamica a necesarului de resurse umane cu pregatire superioara in domeniul vast al alternativelor necesare proceselor agro-alimentare, controlului si legislatiei din domeniile de competenta.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație