Controlul şi expertiza produselor alimentare
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Descriere indisponibilă momentan.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Ingineria produselor alimentare

Specializare: Controlul şi expertiza produselor alimentare

Taxă anuală de studii: 2.500 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media generală de admitere se calculează ca fiind rezultată din:

- media generală la examenul de bacalaureat;

- calificativul obținut la întocmirea eseului motivațional (Admis/Respins).

Pentru model eseu motivațional: https://www.bioterra.ro/docs/2018/Model%20Eseu%20motivational%20studii%20de%20%20%20licenta.pdf

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 18/06/2018 până la 03/08/2018

Perioadă rezultate: de la 04/08/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 06/08/2018 până la 26/09/2018

Perioadă rezultate: de la 27/09/2018

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Anul 1
Matematică și statistică aplicata
Chimie anorganică și analitică
Fizică aplicată
Informatică aplicată și grafică asistată pe calculator
Microbiologie generală
Igiena societăților agroalimentare
Ecologie și protecția mediului
Economie, politici și strategii globale de securitate alimentară
Limbi străine I/II
Educație fizică
Anul 2
Chimie organică
Chimie fizică și coloidală
Biochimie
Operații unitare în industria alimentară
Biotehnologii
Microbiologia alimentelor
Principiile nutriției
Elemente de ingierie mecanică
Elemente de inginerie electrică
Anul 3
Norme și tehnici de agricultură ecologică
Principii în industria de conservare
Utilaje în industria alimentară
Tehnologia procesării produselor de origine vegetală
Tehnologia procesării produselor de origine animală
Siguranța alimentelor
Inspecție și legislație sanitar-veterinară
Producerea, legislația semințelor și norme de carantină fito sanitare
Anul 4
Ambalaje și design în industria alimentară
Managementul și marketingul produselor alimentare și al protecției consumatorului
Boli transmise prin alimente
Autentificarea alimentelor și decelarea falsificărilor
Controlul și expertiza produselor alimentare
Igienă și protecția muncii
Metode de laborator pentru asigurarea calității alimentelor
Aditivi alimentari și adaosuri nutritive

Facultatea de Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare din Slobozia

Universitatea "BIOTERRA" din București

Slobozia

Descriere

Această facultate are ca scop formarea de specialisti cu înalta calificare, ce vor activa în domeniul alimentatiei publice si agroturismului, capabili sa utilizeze în mod eficient resursele naturale si umane, în scopul dezvoltarii acestor sectoare prioritare ale economiei romanesti, adaptându-le totodata la cerintele si standardele europene în vederea cresterii aportului adus de acestea la produsul intern brut.

Universitatea "BIOTERRA" din București

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

UNIVERSITATEA BIOTERRA este prima si singura universitate cu specializari "unicat" in domeniile managementului agroturistic, politiei fitosanitare si zooveterinare, care ulterior au fost preluate si de universitati de stat, unde se afla in stadiul de autorizare provizorie.

Toate realizarile in plan didactic si stiintific au la baza o abordare reala si dinamica a necesarului de resurse umane cu pregatire superioara in domeniul vast al alternativelor necesare proceselor agro-alimentare, controlului si legislatiei din domeniile de competenta.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație