Grafică, multimedia şi realitate virtuală
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de masterat GMRV are drept misiune specializarea reală pentru crearea de jocuri video, grafică, multimedia, realitate virtuală și augmentată, oferind un număr mare de discipline ce dezvoltă multiplele cunoștințe și abilități necesare pentru angajare și performanță în aceste domenii profund creative.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Calculatoare și tehnologia informației

Specializare: Calculatoare

Ultima medie (buget): 6.36

Taxă anuală de studii: 5.000 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Admiterea se face pe bază de examen scris, cu următoarea bibliografie:

 • Disciplinele de concurs si tematica CTI

Cifra de școlarizare pentru masterat, anul 2018-2019, este:

 • 465 locuri fără taxă (270 pentru domeniul CTI, 195 pentru domeniile IS și IM)
 • 60 locuri cu taxă
 • 4 locuri pentru români de pretutindeni

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 02/07/2018 până la 11/07/2018

Perioadă probe: de la 12/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2018 până la 12/09/2018

Perioadă probe: de la 13/09/2018

Perioadă rezultate: de la 14/09/2018 până la 15/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Probă scrisă Da Nu 50% Nu Proba scrisa Admiterea se face pe bază de examen scris

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Introducere în Realitatea Virtuală și Augmentată
Tehnici de programare pentru prelucrări grafice de înaltă performanță
Sisteme avansate de analiza și prelucrare a imaginilor
Tehnici de modelare 3D
Cercetare
Dezvoltarea jocurilor video
Tehnici de vizualizare a datelor volumetrice și animație pe calculator
Sisteme și tehnici multimedia
Transmisia datelor multimedia în rețele de calculatoare
Cercetare
Anul 2
Dezvoltarea sistemelor de Realitate Virtuală și Augmentată
Motoare de grafică 3D în timp real
Dezvoltarea aplicațiilor grafice pentru dispozitive mobile
Analiza și extragerea automată a conținutului documentelor
Cercetare
Cercetare
Elaborare proiect disertație

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti

Descriere

Facultatea de Automatică şi Calculatoare a fost înfiinţată în anul 1967, fiind recunoscută şi integrată în circuitul comunităţii ştiinţifice internaţionale şi dezvoltă numeroase colaborări cu institute de cercetare şi companii din ţară şi din străinătate.

Facultatea dispune de laboratoare proprii moderne, dotate cu echipamente de ultimă generaţie, reprezentative pentru învăţământul tehnic superior din ţară. În cadrul laboratoarelor didactice se asigură pregătirea practică de bază, precum şi realizarea aplicaţiilor la proiectele de diplomă sau la temele de cercetare ştiinţifică.

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 13.000

Programe similare

 • Calculatoare

  Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor/Universitatea "Transilvania" din Braşov

 • Calculatoare

  Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei/Universitatea din Oradea

 • Calculatoare

  Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare/_Universitatea din _Piteşti [old]

 • Calculatoare (în limba engleză)

  Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică/Universitatea din Craiova

 • Calculatoare

  Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică/Universitatea din Craiova

Lista de comparație