Management
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studii de licență în Management promovează la nivel de excelență dezvoltarea unor competențe manageriale bazate pe cunoaștere inovatoare, învățare permanentă și interculturalitate. Formează specialiști cu pregătire superioară în domeniul managementului, cu abilități și deprinderi la nivelul performanțelor internaționale și în concordanță cu solicitările de pe piața europeană a muncii.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Management

Specializare: Management

Taxă de înscriere: 2.500 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 02/07/2018 până la 03/08/2018

Perioadă probe: de la 04/08/2018

Perioadă rezultate: de la 05/08/2018

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Nu sunt informatii disponibile.

Facultatea de Științe Economice, Sociale și Aministrative

Fundația Universitară "Alma Mater" - Universitatea "Alma Mater" din Sibiu

Sibiu

Descriere

Descriere indisponibilă momentan.

Fundația Universitară "Alma Mater" - Universitatea "Alma Mater" din Sibiu

Sibiu, Sibiu

Introducere

Universitatea Alma Mater din Sibiu este o instituţie de învăţământ superior particular, ce lărgeşte paleta specializărilor de învăţământ superior din Sibiu. Universitatea a fost autorizată să funcţioneze prin Hotărârea de Guvern 916 din 11 august 2005.

În prezent, în cadrul Universităţii Alma Mater din Sibiu funcţionează două facultăţi: Facultatea de Ştiinţe Economice, Sociale si Administrative, respectiv Facultatea de Ştiinţe Economice şi Sociale Hunedoara . În cadrul acestor facultăţi, există următoarele specializări acreditate: Administraţie publica, Management,Economia Comerţului, Turismului Serviciilor şi Managementul CalităţiiPedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar, respectiv autorizate să funcţioneze provizoriu: Economia Comerţului, Turismului Serviciilor şi Managementul Calităţii – Hunedoara, Psihologie.

Statut: Privat

Statut acreditare: Autorizată

Programe similare

 • Management (ID)

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Management în comerţ

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Managementul proiectelor

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Managementul organizaţiilor

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Managementul şi dezvoltarea resurselor umane

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Lista de comparație