Comunicare didactică
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei îşi asumă misiunea de a promova cultura învăţării permanente pentru formarea iniţială şi continuă a profesorilor,  contribuind semnificativ la creşterea calităţii educaţiei prin activităţi de predare-învăţare şi cercetare – acţiune.

Misiunea facultăţii se împlinieşte prin deschiderea către colaborare cu agenţii educaţionali atât din Regiunea Nord Est (inspectorate şcolare, şcoli şi grădiniţe) cât şi din aria internaţională (parteneriate de învăţare şi cercetare cu instituţii educaţionale europene).

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei oferă celor care învaţă oportunitatea deschiderii către căutare şi schimbare prin experienţe de învăţare autentică şi reflecţie.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Științe ale educației

Specializare: Pedagogie

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 125 lei

Descriere

Selecția candidaților se face în funcție de:

  • Interviu privind testarea cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive - notat cu admis/respins
  • Media de admitere este media examenului de diplomă/licenţă

NotăNumărul de locuri alocat la taxa este dat pentru întreaba facultate pentru programele de master.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2018 până la 17/07/2018

Perioadă probe: de la 18/07/2018 până la 19/07/2018

Perioadă rezultate: de la 20/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 10/09/2018 până la 12/09/2018

Perioadă probe: de la 13/09/2018

Perioadă rezultate: de la 14/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu N/A Da Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Comunicare interpersonală si gestiunea grupului
Scriere academică
Tehnici de comunicare și negociere
Politici educaționale de formare a formatorilor
Tehnologii informaționale în gestionarea
învățăturii
Didactică aplicată
Practica de specialitate
Comunicare culturală și lingvistică în spațiul european
Managementul carierei profesionale în domeniul educațional
Psihologia comunicării
Structuri literare în comunicarea didactică Educația și consilierea părinților
Perspective moderne în didactică Sociologia emoțiilor
Mențorat în activitatea didactică
Limba engleză în limbajul educațional
Limba franceză în limbajul educațional
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
Comunicare educațională
Consiliere și orientare
Educație integrată
Metodologia cercetării educaționale
Proiectarea managementul programelor educaționale
Didactica domeniului și dezvoltări în domeniul didactica specialității( învățământ liceal, postliceal, universitar)
Anul 2
Psihologia elevilor cu dificultăți de învățare și tulburări de comportament
Metodologia cercetării în științele socio-umane
Comunicarea la nivelul culturii majore
Practica de specialitate
Comunicare didactică proiecte de cercetare acțiune
Consiliere individuală și de grup
Activitate de cercetare pentru elaborarea dizertație Educație emoțională
Comunicare și educație prin intermediul literaturii
Comunicare și dezvoltare emoțională prin arte
Practica pedagogică
Sociologia educației

Facultatea de Științe ale Educației

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava

Descriere

Unul dintre punctele nodale ale sistemului educativ este cel al formării cadrelor didactice. Diversele reforme ale învăţământului au ca notă comună inovarea pregătirii iniţiale ale educatorilor. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei are menirea de a forma în corelaţie cu politica educaţională românească viitorii formatori. 
Misiunea Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei se înscrie pe linia strategiei generale de dezvoltare a Universităţii „Ştefan cel Mare”, instituţie academică care contribuie la formarea potenţialului uman din zona Bucovinei, în special, şi a Moldovei, în general.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava, Suceava

Introducere

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), ce a luat în titulatura sa oficială numele domnitorului Ştefan cel Mare, a fost înființată în 1990 ca urmare a Hotărârii Guvernului României de a tranforma Institutul Pedagogic de la Suceava, ce funcționa încă din 1963 pe meleagurile bucovinene, într-o universitate cu drepturi depline.

Din punct de vedere al facilităților USV oferă studenţilor săi o bază materială cu spaţii de învăţământ moderne, laboratoare pentru studiu şi aplicaţii, o bibliotecă proprie reorganizată cu un fond de carte de peste 275.000 de exemplare, un auditorium cu 240 locuri, o nouă aulă universitară, un teren de sport de 2400 mp şi pistă de alergare acoperite, o sală de sport complet renovată, un Complex de Nataţie şi Kinetoterapie la standarde europene, cămine studenţeşti și multe altele.

Universitatea „Ştefan cel Mare”din Suceava este nu numai o oglindă a societăţii româneşti care doreşte să progreseze, dar şi blazonul de nobleţe al Bucovinei, înglobând valorile perene ale culturii şi civilizaţiei acestui colţ de ţară.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.075

Programe similare

Lista de comparație