Consiliere şi administrare în resurse umane
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Descriere indisponibilă momentan.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Filosofie

Specializare: Filosofie

Locuri disponibile (total): 27

Locuri disponibile (buget): 12

Locuri disponibile (taxă): 15

Candidați pe loc: 1

Ultima medie (buget): 8.25

Ultima medie (taxă): 6.67

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 125 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/06/2018 până la 19/06/2018

Perioadă rezultate: de la 13/09/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 10/09/2018

Perioadă rezultate: de la 14/09/2018

Anul 1
Managementul comparat
Managementul resurselor umane în companiilor din România
Politica regională UE
Contabilitatea resurselor umane și a decontărilor cu personalul
Management și planificare strategică în MRU
Ergonomie și sănătate ocupațională
Metode și tehnici statistice in MRU
Asigurarea cu resurse umane: recrutarea,selecția și solicitarea angajaților
Anul 2
Comportament organizațional și managementul echipei
Dezvoltarea și formarea resurselor umane
Psihologie organizatională
Recompensarea și motivarea resurselor umane
Metodologia cercetării in științele economice
Seminar științific : elaborarea lucrării de disertație
Practică de specialitate (3 ore/zi 4 zile/saptamana x 14 saptamani )

Facultatea de Istorie şi Geografie

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava

Descriere

In anul 1963 este înființată specializarea Istorie-Geografie în cadrul Universității "Ștefan cel Mare", devenind Facultatea de Istorie și Geografie în anul 1999. Oferta educațională cuprinde domenii de licență la formele de învățământ Zi și ID, specializări pentru studiile universitare de masterat și studii universitare de doctorat. În cadrul facultății sunt pregătiți specialiști pentru învățământ, cercetare științifică, cultură, activități social-economice, în domeniile: științe umaniste, științe ale naturii, științe sociale și politice. Facultatea dispune de laboratoare didactice, de licență, de cercetare, de numeroase facilități pentru studiu, informare și petrecerea timpului liber. Activitatea de cercetare științifică se desfășoară în cadrul departamentelor, a Centrului de Cercetare de Geografie Aplicată, a Centrului de Cercetări Interdisciplinare "Carpathica", dar și în cadrul colectivelor de cercetare interdisciplinare.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava, Suceava

Introducere

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), ce a luat în titulatura sa oficială numele domnitorului Ştefan cel Mare, a fost înființată în 1990 ca urmare a Hotărârii Guvernului României de a tranforma Institutul Pedagogic de la Suceava, ce funcționa încă din 1963 pe meleagurile bucovinene, într-o universitate cu drepturi depline.

Din punct de vedere al facilităților USV oferă studenţilor săi o bază materială cu spaţii de învăţământ moderne, laboratoare pentru studiu şi aplicaţii, o bibliotecă proprie reorganizată cu un fond de carte de peste 275.000 de exemplare, un auditorium cu 240 locuri, o nouă aulă universitară, un teren de sport de 2400 mp şi pistă de alergare acoperite, o sală de sport complet renovată, un Complex de Nataţie şi Kinetoterapie la standarde europene, cămine studenţeşti și multe altele.

Universitatea „Ştefan cel Mare”din Suceava este nu numai o oglindă a societăţii româneşti care doreşte să progreseze, dar şi blazonul de nobleţe al Bucovinei, înglobând valorile perene ale culturii şi civilizaţiei acestui colţ de ţară.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.075

Programe similare

Lista de comparație