Psihologie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studii universitare de licență Psihologie oferă cursuri și seminarii ce dezvoltă competențele legate de arii problematice generale și specifice în domenii precum: studiul comportamentului uman; procesele mentale; fenomenele psihosociale; psihoterapia; psihanaliza; analiza tranzacțională; creativitatea; psihologia personalității; psihologia vârstelor; psihologia dezvoltării; psihologia familiei; psihosexologie; psihologia muncii; psihologia învățării; studiul experimental al diferitelor abilități mentale; efectuarea de testări și evaluări psihologice în diferite paliere ale pieței muncii; consilierea
psihologică în alegerea formării educaționale corespunzătoare intereselor
și aptitudinilor; dezvoltarea carierei.

Oportunități de carieră
Ca absolvent al programului de studii universitare de licență Psihologie
poți deveni: Psiholog clinician, Psihoterapeut, prin completarea studiilor
de licență cu studii masterale sau în cadrul cursurilor de formare profesională,
recunoscute de către Colegiul Psihologilor din România; Consilier
școlar, în școli și licee; Psiholog în domeniul resurselor umane, în mediul
organizațional; Psiholog în domeniul judiciar, în cadrul serviciilor de
probațiune sau consultant în comportamentul deviant; Cadru didactic
preuniversitar, cu competențe pentru Aria curriculară Om și societate.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Sociale și Psihologie

Domeniu de licență/master: Psihologie

Specializare: Psihologie

Locuri disponibile (total): 100

Locuri disponibile (taxă): 100

Ultima medie (taxă): 6.08

Taxă anuală de studii: 3.900 lei

Taxă de înscriere: 130 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/07/2020 până la 29/07/2020

Perioadă rezultate: de la 31/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/08/2020 până la 18/09/2020

Perioadă rezultate: de la 21/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor sau in cazul celor care s-au retras. Pentru studenții înscriși în prealabil la o instituție de învățământ superior privată este necesară o adeverință distinctă.
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Document de recunoaștere a studiilor în afara României
Dosar plic
Eseu motivațional
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Fundamentele psihologiei
Istoria psihologiei
Metodologia cercetarii psihologice
Psihologia educatiei
Informatica aplicata in psihologie
Limba engleza
Fundamentele psihologiei
Metodologia cercetarii psihologice
Statistica aplicata in psihologie
Istoria psihologiei
Introducere in neurostiinte
Psihologia dezvoltarii
Limba engleza
Limba engleza
Educatie fizica
Etnopsihologie Abilitati academice
Anul 2
Psihologia personalitatii
Bazele teoretice ale evaluarii psihologice
Psihologia dezvoltarii
Psihologie sociala
Testare psihologica
Practica de specialitate
Psihologie experimentala
Psihologie sociala
Psihologie cognitiva
Testare psihologica
Practica de specialitate
Psihologie interculturala
Psihologia familiei
Psihologia creativitatii
Etica aplicata in psihologie
Anul 3
Psihoterapii (teorii experentiale si transpersonale)
Testare psihologica (psihodiagnoza personalitatii)
Psihologie clinica
Practica de specialitate
Psihologia muncii
Consiliere psihoeducationala si a carierei
Defectologie si logopedie
Psihologie organizationala si manageriala
Documentare si practica de cercetare
Psihologie judiciara
Psihologie militara
Limba engleza
Limba engleza
Neurostiinte cognitive si clinice
Psihiatrie

Facultatea de Psihologie şi Științele Educației, Braşov

Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Brasov

Descriere

Facultatea de Psihologie şi Pedagogie Braşov îşi propune să promoveze un sistem educaţional modern, centrat şi adaptat nevoilor studenţilor, în vederea formării de specialişti performanţi în domeniile psihologiei şi pedagogiei, capabili să transfere în practică abilităţile şi cunoştinţele dobândite prin programele de studii urmate.
Facultatea dispune de numeroase săli şi laboratoare moderne: Laborator de Tehnologie Didactică, Laborator de Psihologie Experimentală, Laborator de Psihodiagnostic, Laborator de statistică şi prelucrare informatizată a datelor, Centrul de Cercetare în Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Centrul de Consiliere şi Orientare în carieră etc., toate fiind dotate cu aparatură şi mijloace didactice moderne, de ultimă generaţie.

Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Inspirat de modelul iconicei Universităţi Harvard din Statele Unite, Prof.univ.dr. Aurelian Gh. Bondrea a proiectat, iniţiat, organizat şi condus Universitatea Spiru Haret, începând cu19 ianuarie 1991. Acestuia i s-au alăturat 32 de oameni de o deosebită valoare intelectuală şi morală, ca membri fondatori. 

Universitatea Spiru Haret a aderat la idealurile și principiile înscrise în Magna Charta Universitatum, adoptată la Bologna în anul 1988, acționând pentru transpunerea, în spațiul învățământului superior și al cercetării științifice, a reglementărilor, normelor și valorilor promovate în cadrul Procesului Bologna.

Instituția de învățământ are 14 facultăţi cu 60 programe de licență, 40 programe de masterat; centre universitare în Bucureşti, Constanţa, Craiova, Braşov, Câmpulung Muscel; cadre didactice de excepţie; condiţii moderne de studiu.

Strategia de dezvoltare a universității s-a axat pe investiţii în resurse moderne de predare-învăţare, pe dezvoltarea unei baze materiale complexe, pe facilitarea accesului la educaţie, pe orientarea către o cultură organizaţională pro-calitate, pe cooperare academică şi pe centrarea educaţiei pe student, în scopul de a oferi societăţii româneşti o alternativă viabilă pentru învăţământul de stat.

De-a lungul timpului, universitatea a cunoscut o evoluţie remarcabilă nu doar pe plan naţional, ci şi ca parte a reţelei academice globale. Implicarea în proiecte, manifestări culturale şi ştiinţifice internaţionale dedicate progresului învăţământului universitar la nivel mondial, cooperarea cu organizaţii din toată lumea, construirea de rapoarte pozitive cu numeroase entităţi de elită din domeniul educaţional au fost doar câteva dintre obiectivele strategice stabilite şi îndeplinite cu succes de Universitatea Spiru Haret în spiritul internaţionalizării.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere

Locuri în camin: 1.500

Programe similare

Lista de comparație