Știința și ingineria calculatoarelor
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Descriere indisponibilă momentan.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Calculatoare și tehnologia informației

Specializare: Calculatoare

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 125 lei

Descriere

Medie =  N1 x 0.3  + N2 x 0.7

unde:

N1 - media Examenului de Diplomă/Licenţă

N2 – nota obţinută la interviul pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive din tematica specifică fiecărui masterat (Anexa 1).

Nota N2 se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2018 până la 21/07/2018

Perioadă rezultate: de la 21/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 06/09/2018 până la 14/09/2018

Perioadă rezultate: de la 14/09/2018

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
fisa de inscriere
Nu sunt informatii disponibile.

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava

Descriere

Creată în 1985, FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ŞTIINŢA CALCULATOARELOR funcţionează în cadrul Universităţii "Ştefan cel Mare" Suceava şi asigură cursuri universitare şi postuniversitare structurate pe diferite niveluri de formare, de la programe de licență până la cele de doctorat.

Facultatea pregăteşte specialişti în domenii high-tech bine cotate pe piaţa mondială a muncii precum: inginerie software, inginerie hardware, tehnologii informaţionale şi comunicaţii, inteligenţă artificială, proiectarea aplicaţiilor pe Intranet / Internet; automatizări industriale, proiectare asistată de calculator (CAD); proiectarea maşinilor electrice, acţionări electrice, electrotermie, manipulatoare şi roboţi industriali, mutatoare; inginerie economică în energetică, electronică şi electrotehnică, etc.

Oportunitati:

 • scoală renumită de inventică,
 • excelentă bază materială,
 • stimulăm cercetarea studențească și spiritul competitiv,
 • sistem european de credite transferabile,
 • numeroase burse Erasmus la universități europene,
 • campus compact cu numeroase oportunități pentru cazare, sport si evenimente culturale.

Studenți înmatriculați licență: 869

Studenți înmatriculați master: 195

Cadre didactice: 52

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 20

Promovabilitate licență: 85%

Procent continuare studii: 80%

Angajabilitate la 6 luni: 70%

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava, Suceava

Introducere

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), ce a luat în titulatura sa oficială numele domnitorului Ştefan cel Mare, a fost înființată în 1990 ca urmare a Hotărârii Guvernului României de a tranforma Institutul Pedagogic de la Suceava, ce funcționa încă din 1963 pe meleagurile bucovinene, într-o universitate cu drepturi depline.

Din punct de vedere al facilităților USV oferă studenţilor săi o bază materială cu spaţii de învăţământ moderne, laboratoare pentru studiu şi aplicaţii, o bibliotecă proprie reorganizată cu un fond de carte de peste 275.000 de exemplare, un auditorium cu 240 locuri, o nouă aulă universitară, un teren de sport de 2400 mp şi pistă de alergare acoperite, o sală de sport complet renovată, un Complex de Nataţie şi Kinetoterapie la standarde europene, cămine studenţeşti și multe altele.

Universitatea „Ştefan cel Mare”din Suceava este nu numai o oglindă a societăţii româneşti care doreşte să progreseze, dar şi blazonul de nobleţe al Bucovinei, înglobând valorile perene ale culturii şi civilizaţiei acestui colţ de ţară.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.075

Programe similare

 • Calculatoare

  Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor/Universitatea "Transilvania" din Braşov

 • Calculatoare

  Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei/Universitatea din Oradea

 • Calculatoare

  Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare/_Universitatea din _Piteşti [old]

 • Calculatoare (în limba engleză)

  Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică/Universitatea din Craiova

 • Calculatoare

  Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică/Universitatea din Craiova

Lista de comparație