Leadership militar
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Stiinte Militare are misiunea de a forma, la nivel universitar și postuniversitar, ofițeri pentru armele/specialitățile militare, aparținând Forțelor Terestre, precum și specialiști militari și civili pentru alți beneficiari din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională. Misiunea se află în deplină concordanță cu Strategia instituțională a Academiei Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu" și urmărește crearea de competențe profesionale generale și specifice pentru armele/specialitățile militare: Infanterie, Vânători de munte, Cercetare, Poliție militară, Parașutiști, Artilerie și rachete, Auto, Geniu, Aparare CBRN.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Ştiinţe Militare, Informaţii şi Ordine publică

Domeniu de licență/master: Ştiinţe militare, informaţii și ordine publică

Specializare: Leadership militar

Locuri disponibile (total): 80

Locuri disponibile (buget): 80

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Locurile disponibile sunt distribuite astfel:

Beneficiar: Ministerul Apărării Naționale

 • Infanterie: 40
 • Parașutiști: 14
 • Cercetare: 14
 • Vânători de munte: 10

Beneficiar: Serviciul Român de Informații

 • Cercetare: 2

Admiterea se organizează într-o singură sesiune şi constă în evaluarea cunoştinţelor candidaţilor.

Admiterea cuprinde două probe scrise. Exceptând proba I – Limba engleză, concursul se desfăşoară în limba română.

Candidaţii pot susţine probele admiterii numai la un singur domeniu de studii universitare de licenţă şi la un singur beneficiar.

Probele admiterii sunt următoarele:

 • Proba 1 – Limba engleză – probă eliminatorie, test-grilă, durata – 90 de minute, nota minimă de admitere – 6,00.
 • Proba 2 – Matematică – test-grilă, durata – 180 de minute. Pondere în media de admitere – 100 %. Media minimă de admitere – 5,00.

Mai multe informații aici.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 19/07/2019

Perioadă probe: de la 20/07/2019 până la 21/07/2019

Perioadă rezultate: de la 21/07/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Engleza Nu Nu N/A Da Proba scrisa test-grilă
Matematica Nu Nu 100% Da Proba scrisa test-grilă

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Teoria generală a științei militare
Psihosociologie militară
Fundamente ale securității naționale
Prababilități și statistică
Securitate militară
Explozivi și muniții
Limba engleză aplicată
Informatică aplicată
Educație fizică militară
Instrucție pentru formarea deprinderilor de militar
Instrucție complementară
Opțional 1
Metodologia cercetării științifice
Fundamente ale leadershipului
Pedagogie militară
eoria organizației
Istoria artei militare
Sisteme de armament, balistică și teoria tragerii
Elemente de topografie și geografie militară
Limba engleză aplicată
Educație fizică militară
Bazele conduitei rutiere
Anul 2
Teorii despre leadership
Asigurarea acțiunilor militare și protecția forțelor
Comportament organizațional militar
Limba engleză aplicată
Tactica subunităților de manevră
Didactica specialității militare
Administrație publică în domeniul securității și apărării
Practică universitară (de specialitate/de stagiu)
Educație fizică militară
Instrucție pentru menținere și dezvoltare aptitudinală
Instrucție de specialitate
Opțional 2
Opțional 3
Managementul protecției mediului
Comunicare interculturală
Relații civili-militari
Drept internațional umanitar
Limba engleză aplicată
Interoperabilitate în acțiunile militare
Leadership în câmp tactic
Practică universitară (de specialitate/de stagiu)
Educație fizică militară
Diversitate și interculturalitate în mediul militar
Instrucție complementară
Instrucție pentru mențienere și dezvoltare aptitudinală
Instrucție individuală de specialitate
Opțional 4
Politici în domeniul apărării și securității naționale
Anul 3
Managementul organizației militare
Modelarea și simularea acțiunilor militare
Informatică aplicată
Didactica specialității militare
Practica universitară (de specialitate/stagiu)
Educație fizică militară
Instrucție pentru menținere și dezvoltare aptitudinală
Instrucție individuală de specialitate
Opțional 5
Opțional 6
Opțional 7
Opțional 8
Control managerial intern
Limba engleză
Managementul resulselor de apărare
Standarde și proceduri operaționale de stat major
Practică universitară
Elaborarea lucrării de licență
Educație fizică militară
Instrucție pentru menținere și dezvoltare aptitudinală: Opțional 9
Opțional 10
Opțional 11
Limba engleză

Facultatea de Științe Militare

Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu

Sibiu

Descriere

Facultatea de Ştiinţe Militare gestionează programe de studii acreditate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, aprobate de Ministerul Apărării Naţionale şi avizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

Absolvenţii studiilor universitare de licenţă dobândesc competenţe profesionale specifice ofiţerilor de comandă din următoarele arme/specialităţi militare: Infanterie, Vânători de munte, Cercetare, Poliţie militară, Paraşutişti, Artilerie şi rachete, Tancuri, Auto, Geniu, Apărare CBRN, Informaţii pentru apărare.

Absolvenţii studiilor universitare de masterat şi postuniversitare dobândesc competenţe profesionale din aria ocupaţională a specialiştilor militari şi civili din diferite domenii de activitate.

Cercetarea ştiinţifică se desfăşoară în domenii de interes pentru Armata României şi Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu“.

Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu

Sibiu, Sibiu

Introducere

Misiunea Academiei constă în formarea ofiterilor de comanda pentru toate armele/serviciile/specialitatile militare apartinand Fortelor Terestre, precum si pentru alti beneficiari, licentiati in domeniile de studii si specializarile universitare acreditate/autorizate pentru functionare provizorie, apti sa acceada, potrivit nevoilor armatei si optiunilor proprii, in etapa specializarii in arma, capabili sa-si asume raspunderea indeplinirii misiunilor specifice si sa poata exercita in stransa lor conexiune rolurile de:

 • conducator/lider militar;
 • luptator ;
 • specialist militar;
 • educator;
 • cetatean in slujba natiunii, devotat valorilor supreme: Patrie, Onoare, Datorie.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 204

Programe similare

Lista de comparație