Drept
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Una dintre meseriile pe care le visezi din copilărie este aceea de a deveni avocat. Te pasionează astfel să faci legea, să intervii în diverse cazuri de nedreptate, să pui sub acuzație răufăcătorii și să aperi persoanele neîndreptățite. Există un loc care te ajută să îți îndeplinești visul și acela este reprezentat de sălile, laboratoarele, profesorii și cursurile Facultății de Drept. Dacă te întrebi ce vei studia noi îți spunem că dreptul își va dezvălui toate secretele în fața ta. Vei învăța limba dreptului, latina, iar de aici treaseu va continua cu studierea Dreptului Roman, a Dreptului Civil și Penal fără însă a ocoli Dreptul European, Constituțional și Instituțional. Pentru că dreptul acoperă toate domeniile vieții sociale vei descoperi comorile Dreptului Administrativ și Financiar, Dreptului Bancar și Comercial, Dreptului Securității sociale și Proprietății Intelectuale. Iar pentru că știm că vrei să prinzi răufăcătorii, în laboratoarele facultății poți studia Criminologia și Medicina Legale, aici poți învăța cum să iei amprente și cum să diferențiezi adevărul de fals utilizând detectorul de minciuni. Îmbrăcat la patru ace sau în robă, la finalul celor patru ani de studiu poți deveni magistrat, procuror sau judecător, notar, avocat, juristconsult, diplomat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, consultant de afaceri în cadrul Camerelor de Comerț, specialist în relații comerciale interne sau internaționale.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Juridice

Domeniu de licență/master: Drept

Specializare: Drept

Locuri disponibile (total): 280

Locuri disponibile (buget): 200

Locuri disponibile (taxă): 80

Taxă anuală de studii: 2.800 lei

Taxă de înscriere: 300 lei

Descriere

CRITERII DE ADMITERE ÎN ANUL I
- 50% - test la Limba Română;
- 50% - media examenului de bacalaureat.
Criterii de departajare pentru medii egale:
- nota testului la Limba Română
- media anilor de studii
- dacă după aplicarea celor două criterii se constată egalitate, comisia de admitere va stabili un nou criteriu de departajare.
Candidaţii laureaţi ai Olimpiadelor Internaţionale şi Naţionale cu Premiile I şi II la Olimpiadele de Istorie, Filosofie sau Limba română, pot fi înscrişi fără concurs de admitere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019 până la 26/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 11/09/2019

Perioadă probe: de la 12/09/2019

Perioadă rezultate: de la 13/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 1
Teoria generală a dreptului
Dreptul civil. Partea generală
Drept european general
Competențe T.I.C.
Limba străină I (engleză juridică, franceză juridică, germană juridică)
Drept civil. Persoanele
Drept constituțional și instituțiile politice
Drept roman
Dreptul instituțional al Uniunii Europene
Limba străină II (engleză juridică, franceză juridică, germană juridică)
DISCIPLINE OPȚIONALE (Organizarea sistemului judiciar, Sociologie juridical, Retorică, Istoria dreptului românesc, Logică juridical)
DISCIPLINE FACULTATIVE (A doua limbă străină (engleză juridică, franceză juridică, germană juridică), Sport)
Anul 2
Drept penal – partea generală I
Drept civil. Drepturi reale
Drept administrativ I
Drept internațional public
Limba străină I (engleză juridică, franceză juridică, germană juridică)
Drept penal – partea generală II
Drept civil. Teoria generală a obligațiilor
Drept administrativ II
Drept financiar
Criminologie
DISCIPLINE OPȚIONALE (Uzanțe și tehnici diplomatice, Istoria construcției europene, Protecția juridical a drepturilo omului, Filosofia dreptului, Drept bancar, Drept funciar și publicitate imobiliară) DISCIPLINE FACULTATIVE (A doua limbă străină (engleză juridică, franceză juridică, germană juridică), Sport)
Anul 3
Drept penal – partea specială I
Drept civil. Contracte
Dreptul procesului penal – partea generală
Dreptul familiei
Drept penal – partea specială II
Drept civil. Succesiuni
Drept procesual penal – partea specială
Dreptul proprietății intelectuale
DISCIPLINE OPȚIONALE (Dreptul securității sociale, Psihologia judiciară, Managementul sistemului judiciar, Tehnologie Web pentru juriști, Dreptul mediului, Dreptul material al Uniunii Europene, Teoria relațiilor international)
Anul 4
Drept procesual civil I
Dreptul muncii
Dreptul comercial
Practica de specialitate
Drept procesual civil II
Dreptul international privat
Dreptul comerțului international Criminalistică
Practica de specialitate (module inserție profesională)
DISCIPLINE OPȚIONALE (Medicină legală, Convenția europeană a drepturilor omului, Metode alternative de soluționare a litigiilor, Dreptul concurenței, Jurisprudența CEDO, Executarea silită, Procedura insolvenței)

Descriere

Facultatea de Drept, prima facultate juridică moldoveană – a cărei continuatoare directă este actuala facultate de profil din cadrul Universităţii ieşene – îşi începea existenţa la 3 iunie 1830 când, cu o solemnitate deosebită, se inaugura deschiderea primului curs de legi în limba română de către jurisconsultul statului, Christian Flechtenmacher. În 1860, Facultatea de Drept era singura care funcţiona cu toţi cei trei ani de studiu, având, totodată, şi cel mai mare număr de profesori.

Facultatea de Drept din Iaşi şi-a justificat existenţa şi prin interesul de a forma şi dezvolta o noua conştiinţă juridică corespunzătoare ideii adaptării populaţiei la relaţiile sociale aflate în plină dezvoltare. Revoluţia din decembrie 1989 a dus la mutaţii profunde în activitatea facultăţii care, eliberată de presiunea factorilor politici, s-a integrat în mod activ în cadrul procesului democratic de realizare a statului de drept prin modalităţi specifice învăţământului. Înlocuirea vechii legislaţii cu noi reglementări juridice corespunzătoare noilor realităţi sociale, economice si politice se reflecta pe toate planurile în cadrul activităţii facultăţii.

Sarcinile cadrelor didactice sunt complexe, fiind legate de adaptarea şi perfecţionarea procesului didactic în raport cu noile fenomene social-economice reflectate în reglementările juridice în vigoare sau în curs de promulgare. Biblioteca de Drept se află în corpul A al Universităţii, etajul II, B-dul Carol I, nr. 11, 700505, Iaşi, E-mail: bib.law@uaic.ro, Telefon: 0232 20 1159.

Studenți înmatriculați licență: 1.332

Studenți înmatriculați master: 401

Cadre didactice: 70

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 24

Promovabilitate licență: 98%

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.000

Programe similare

Lista de comparație