Administrație publică (ID)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Administrația Publică este un domeniu interdisciplinar, care oferă studenților oportunitatea de a îmbunătăți felul în care funcționează comunitățile în care trăiesc. Absolvenții noștri vor avea posibilitatea de a se angaja și de a-și pune în aplicare competențele dobândite atât în instituțiile administrației centrale și locale (Guvern, Parlament, Președinție, Prefecturi, Primării, agenții guvernamentale) cât și în instituții ale Uniunii Europene, organizații non-guvernamentale și firme private. Programul acreditat pe care îl oferim, cel mai bun din România, se află la intersecția mai multor domenii de studiu (management, resurse umane, sociologie, drept, economie, urbanism, protecția mediului, științe politice). Structura cursurilor și metodele de predare sunt inspirate din experiența profesorilor noștri în importante universități americane și europene. Accentul nu se pune pe memorarea unor cursuri ci pe înțelegerea conceptelor de bază, implicare în dezbatere, muncă individuală sau în echipă, dezvoltarea unor capacități de analiză și sinteză. Veți urma cursuri ca: Teorii organizaționale, Bazele economiei de piață, Managementul conflictelor și tehnici de negociere , Sisteme administrative comparate, Management public, Marketing public, Sistem constituțional și instituții politice, Managementul proiectelor, Managementul ONG-urilor. Admiterea se face pe bază de concurs de dosare, ținându-se cont de media anilor de liceu și de media de la examenul de Bacalaureat. Vă oferim atât locuri bugetate cât și cu taxă; la sfârșitul fiecărui an, studenții cu mediile cele mai mari vor ocupa locurile bugetate (chiar dacă au fost admiși inițial pe un loc cu taxă).

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: ID - la distanță

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Ştiinţe administrative

Specializare: Administraţie publică

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 60 lei

Descriere

Criterii de selecție:

Etapa I (eliminatorie): 
Examen de admitere pe baza unei scrisori de motivație, redactată în limba programului respectiv, care se depune la înscriere, notată cu calificativul Admis pentru etapa a II-a a selecției/Respins.
Candidații care se înscriu la programe în altă limbă decât română și maghiară pot susține o probă de verificare a cunoștințelor în limba programului respectiv. Doar candidații declarați admiși în urma acestei verificări vor intra în etapa a doua de admitere.

Etapa a II-a:
Candidații care au trecut de etapa I (eliminatorie) vor fi repartizați pe locuri bugetate și pe locuri cu taxă sau vor apărea pe lista de așteptare, în funcție de următorul criteriu: media examenului de la bacalaureat.
În urma redistribuirii locurilor rămase neconfirmate de către candidații admiși în etapa a II-a, candidații de pe listele de așteptare care solicită redistribuirea și candidații distribuiți în etapa a II-a care nu au fost admiși la prima lor opțiune vor intra în etapa a III-a.

Etapa a III-a:
La finele etapelor I și II de admitere, candidații vor fi repartizați pe locuri bugetate/pe locuri cu taxă sau vor apărea pe lista de respinși.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 16/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 27/07/2019 până la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 11/09/2019 până la 14/09/2019

Perioadă rezultate: de la 17/09/2019 până la 20/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Eseu Da Nu N/A Da Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Eseu
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Drept pentru administrația publică
Economie politică
Educație fizică 1
Educație fizică 2
Introducere în administraţia publică
Introducere în științe politice
Limbă străină (engleză, franceză)
Metode și tehnici de cercetare în științele sociale
Operare PC
Practica profesională 2
Protecția mediului
Relații cu publicul și elaborarea documentelor
Sistem constituțional și instituții politice în România
Sociologie
Anul 2
Acte și proceduri administrative de stare civilă
Curs opţional 3 nenominalizat
Curs opţional 4
Dezvoltare comunitară
Dezvoltare regională
Drept administrativ
Finanțe publice
Management financiar
Practica profesională 4
Seminar de cercetare
Sisteme administrative comparate
Teorii organizationale
Urbanism și amenajarea teritoriului
Anul 3
Contabilitatea institutiilor bugetare
Curs opțional 5
Curs opțional 6
Evaluarea programelor si performantelor
Introducere in studiul organizatiilor neguvernamentale non-profit
Managementul proiectelor in organizatii publice si non-profit
Managementul public
Managementul resurselor umane
Politici publice
Practica profesională 6
Seminar de cercetare
UE: mecanisme si institutii

Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii

Universitatea ”Babeș Bolyai” Cluj Napoca (UBB) - Centru Bistrița

Bistrita

Descriere

Descriere indisponibilă momentan.

Universitatea ”Babeș Bolyai” Cluj Napoca (UBB) - Centru Bistrița

Bistrita, Bistrita-Nasaud

Statut: Public

Statut acreditare: Autorizată

Programe similare

Lista de comparație