Ecologia si protectia mediului
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie este o facultate cu caracter inter şi trans-disciplinar, ce reuneşte specialişti din patru domenii principale ale ştiinţei: chimie, biologie, geografie și știința mediului.
În activităţile de formare sau de cercetare studenţii şi colaboratorii noştrii vor întâlni frecvent parteneri din străinătate (Universităţile din Bremen, Angers, Sorbonne-Paris 4 Gdansk, Wageningen, Tubingen, Gottingen, Pisa etc) care sprijină în mod constant programele noastre de predare şi cercetare prin numeroase burse pentru studenţi şi profesori. 

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe ale Naturii

Domeniu de licență/master: Ştiinţa mediului

Specializare: Ecologie şi protecţia mediului

Locuri disponibile (total): 38

Locuri disponibile (buget): 14

Locuri disponibile (taxă): 24

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Criterii de admitere

Taxa de înscriere la admitere se plătește o singură dată pe facultate, indiferent de numărul domeniilor de licență și programelor de studii la care candidatul s-a înscris în cadrul Facultății de Chimie, Biologie, Geografie.

Sunt scutiți de taxă de înscriere la admitere:

  • orfanii de ambii părinți;
  • candidații proveniți din casele de copii sau din plasament familial;
  • fiii celor răniți sau decedați în Revoluția din decembrie 1989;
  • candidații care au cel puțin un părinte angajat al Universității de Vest din Timișoara;
  • candidații care au cel puțin un părinte cadru didactic (în activitate, pensionar sau decedat);
  • candidații care provin de la licee care dețin parteneriate cu CBG și al căror venit pe membru de familie este sub venitul minim pe economie.
  • candidații orfani de un părinte vor plăti jumătate din valoarea taxei (50 lei). 

Scutirea de taxă de înscriere se va face pe baza unei cereri însoțite de acte doveditoare și aprobată în prealabil de decanul facultății.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 16/07/2018 până la 24/07/2018

Perioadă rezultate: de la 24/07/2018 până la 27/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2018 până la 10/09/2018

Perioadă rezultate: de la 10/09/2018 până la 14/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Scrisoare de intenție / motivație Nu Nu N/A Da Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor sau in cazul celor care s-au retras. Pentru studenții înscriși în prealabil la o instituție de învățământ superior privată este necesară o adeverință distinctă.
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Eseu motivațional
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Nu sunt informatii disponibile.

Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara

Descriere

Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie este o facultate cu caracter inter şi trans-disciplinar, ce reuneşte specialişti din patru domenii principale ale ştiinţei: chimie, biologie, geografie și știința mediului. În activităţile de formare sau de cercetare studenţii şi colaboratorii noştrii vor întâlni frecvent parteneri din străinătate (Universităţile din Bremen, Angers, Sorbonne-Paris 4 Gdansk, Wageningen, Tubingen, Gottingen, Pisa etc) care sprijină în mod constant programele noastre de predare şi cercetare prin numeroase burse pentru studenţi şi profesori. 

Aşteptăm colaborarea dumneavoastră în diverse ipostaze: student, profesor asociat sau partener în proiectele de cercetare.

Cadre didactice: 48

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara, Timis

Introducere

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.700

Programe similare

Lista de comparație