Inginerie economică în domeniul mecanic (ID)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studii de licenta Inginerie Economica in Domeniul Mecanic se adreseaza absolventilor de liceu cu diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta. Inginerii cu pregatire duala - tehnica si economica, capabili sa proiecteze, sa organizeze si sa conduca diverse sisteme sau componente productive, sunt astazi foarte cautati in diversele organizatii din Romania si din strainatate. Doresti ca la finalizarea studiilor sa ai o pregatire care sa iti ofere un spectru larg de oportunitati in a gasi un loc de munca si a te orienta ulterior spre un anumit post? Atunci programul de studii de licenta "Inginerie Economica in Domeniul Mecanic" din cadrul Facultatii de Inginerie din Sibiu este alegerea perfecta pentru tine! In cei patru ani de studii ai posibilitatea sa te perfectionezi teoretic si practic atat in domeniul tehnic cat si in domeniul economic. Proiectele scolare si activitatile extrascolare iti vor asigura experiente de neuitat din timpul anilor studentiei.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: ID - la distanță

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie și management

Specializare: Inginerie economică în domeniul mecanic

Ultima medie (taxă): 75.0

Taxă anuală de studii: 3.480 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media obţinută la examenul de bacalaureat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 14/09/2019

Perioadă rezultate: de la 17/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
Geometrie descriptivă
Chimie
Comunicare profesională
Etică profesională
Fizică
Management general
Informatică aplicată
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
Limba engleză sau germană I
Educație fizică și sport
Informatică aplicată II
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare II
Limba engleză sau germană II
Analiză matematică
Studiul materialelor
Bazele economiei I
Mecanică
Marketing
Desen tehnic și infografică I
Educație fizică și sport II
Discipline facultive (Matematică generală, Fizică generală)
Anul 2
Desen tehnic și infografică II
Statistică
Analiză numerică
Tehnologia materialelor
Rezistența materialelor
Mecanica fluidelor
Electrotehnică și electronică
Bazele economiei II
Educație fizică și sport III
Limba engleză sau germană III
Termotehnică
Mecanisme și organe de mașini
Toleranțe și control dimensional
Măsurări tehnice
Bazele prelucr. Suprafețelor și scule așchietoare
Contabilitate
Cercetări operaționale
Educație fizică și sport IV
Practică
Discipline facultative (Limba engleză sau germană IV, Comportament în societate, Riscul în afaceri)
Anul 3
Management calității
Finanțe
Managementul mentenanței
Automatizări în industrie
Mașini, unelte, sisteme de producție
Managementul producției și serviciilor
Cercetări de marketing
Managementul activităților de logistică
Managementul resurselor și sustenabilitate
Modelarea și stimularea sistemelor de producție
Inginerie concurentă
Managementul inovării
Managementul proiectului
Managementul resurselor umane
Tehn. Utilaje de presare
Tehnologia construcțiilor sudate
Tehnologii de prelucrare
Analiză economică și financiară
Practică
Discipline facultative (Tribologie, Tipizarea produselor, Managementul timpului)
Anul 4
Metode și tehnici de vânzare
Investiții
Fezabilitate și eficiență economică
Managementul I.M.M – urilor
Organizarea producției
Teoria și comportamentul organizațional
Mașini, roboți și sisteme flexibile de fabricație
Tehnologii de prelucrare II
Logistică
Echipamente de fabricație
Gestiunea și construcția echipamentelor tehnologice
Management strategic
Modelarea și simularea sistemelor de producție
Inginerie concurentă
Proiectarea cu ajutorul elementului finit
Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă

Facultatea de Inginerie

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)

Sibiu

Descriere

După Revoluția din decembrie 1989, mai exact în anul 1990, prin Hotărârea Guvernului României nr. 225/07.03.1990, Institutul de Subingineri se transformă în Universitatea din Sibiu, iar Facultatea de Mecanică devine Facultatea de Inginerie, fiind astfel „piatra de temelie” a Universității din Sibiu, universitate care în data de 12 mai 1995 primește numele marelui poet și filozof român Lucian Blaga, devenind astfel Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.

După anul 1990, Facultatea de Inginerie se dezvoltă și consolidează continuu prin autorizarea specializărilor existente, precum și prin propuneri și autorizări provizorii de funcționare a unor noi specializări și direcții de licență, master și doctorat. Totodată, păstrând buna tradiție dezvoltată de-a lungul celor peste 37 de ani de activitate, Facultatea de Inginerie din Sibiu are parteneriate și colaborări cu numeroase companii din județul Sibiu (și nu numai), printre care amintim: CONTINENTAL, TAKATA, SNR, MARQUARDT, SIEMENS, BRANDL, BILSTEIN, COMPA, TRANSGAZ, ROMGAZ, DACIA, WENGLOR, KROMBERG & SCHUBERT etc.

Cadre didactice: 40

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)

Sibiu, Sibiu

Introducere

Într-o lume profund interactivă, ULBS nu ar fi reuşit să se menţină în prim planul evenimentelor academice decât printr-o cooperare internaţională de amploare. Întelegerea acestui aspect a avut drept rezultat, dupa 1992, când nouă echipă condusă de prof.univ.dr. Dumitru Ciocoi-Pop a preluat mandatul de conducere, o politică fără precedent a contactelor şi conexiunilor academice.

Conducerea ULBS nu s-a îndoit nici un moment că între cele patruzeci şi opt de universităţi de stat, opt academii militare şi patruzeci şi nouă de universităţi particulare, ULBS avea să se bucure de succes numai prin interacţiune şi cooperare. În consecinţă ULBS a stabilit conexiuni academice şi înţelegeri de parteneriat cu o sută patru universităţi din treizeci de tări. Un loc aparte îl deţin parteneriatele încheiate cu universităţi din America, Germania, Franţa şi Anglia, parteneriate ce s-au materializat în programe de schimb de studenţi, vizite de documentare pentru personalul didactic precum şi o colaborare preţioasă prin intermediul careia ULBS a reuşit să rămână la curent cu ceea ce se întâmplă pe scena internaţională. În momentul acesta există legături cu universităţi din China, Rusia, Italia, Grecia şi Polonia.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.000

Programe similare

Lista de comparație