Asistenţă medicală generală (în limba maghiară)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Pe măsură ce medicina se perfecționează și devine tot mai tehnică, dimensiunea umanistă a acestei profesiuni devine din ce în ce mai importantă. Pacientul zilelor noastre este pus în fața unor decizii din ce în ce mai complexe, legate de tehnici de diagnostic și terapie complexe, a căror implicații prognostice sunt deosebite. În acest context, poziția clasică de asistentă medicală - simplă executantă a unor tehnici dictate și supravegheate de medic - nu mai este compatibilă cu realitatea actuală. În funcție de specificul fiecărui domeniu medical, asistenta este pusă în fața unor situații pentru gestionarea cărora este nevoie de competență și profesionalism. Ca urmare, educația medicală în această profesie s-a modificat radical, asistenta medicală trebuind să aibă solide cunoștiințe atât în științele biologice fundamentale cât și legate de domeniile sociale ale medicinii. Inserția absolvenților programului de studiu de Asistență Medicală Generală pe piața muncii este una foarte bună, marea majoritate fiind încadrați imediat după absolvire pe posturi corespunzătoare specializării obținute.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Medicină

Domeniu de licență/master: Sănătate

Specializare: Asistență medicală generală

Locuri disponibile (total): 80

Locuri disponibile (buget): 20

Locuri disponibile (taxă): 60

Taxă anuală de studii: 4.000 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Mențiune: Numărul total de locuri la taxă este cumulat pentru specializările Asistenţă medicală generală (în limba română) și Asistenţă medicală generală (în limba maghiară).

Criterii de admitere

  • Nota obținută la testul grilă la disciplina Biologie - 90%
  • Media de la bacalaureat -10%

Tematica examenului de admitere se găsește aici.

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial. De asemenea sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere copiii personalului didactic și didactic auxiliar, în activitate și pensionat, copii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat în sistemul de învățământ, precum și ai personalului nedidactic din UMF Tîrgu Mureș.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 18/07/2018 până la 22/07/2018

Perioadă probe: 25/07/2018

Perioadă rezultate: de la 27/07/2018 până la 30/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2018 până la 05/09/2018

Perioadă probe: 07/09/2018

Perioadă rezultate: de la 10/09/2018 până la 15/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Biologie Da Nu 90% Nu Test grila N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Acord scris cu privire la preluarea datelor cu caracter personal (în vederea preluării automate a rezultatelor de la Bac)
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Examen psihiatric de la medicul de specialitate
Fișă înscriere
Anul 1
Anatomie
Fiziologie
Nursing general și principii generale de îngrijire
Biochimie
Nutriție și dietetică
Biologie celulară și moleculară
Genetică
Limbi moderne
Fiziopatologie
Histologie
Igienă
Informatică medicală. Biostatică
Biofizică
Sănătate publică. Management sanitar
Sociologie medicală
Științele comportamentului și psihologie medicală
Deontologie medicală. Bioetică
Educație fizică
Practica de specialitate
Abilități practice
Discipline opționale
Anul 2
Morfopatologie
Farmacologie
Microbiologie (Bacteorologie, Virusologie, Parazitologie)
Semiologie medicală
Semiologie chirurgicală
Urgențe medicale și prim ajutor medical
Îngrijiri calificate în ORL
Îngrijiri calificate în oftalmologie
Radiologie și imagistică medicală
Laborator clinic. Imunologie
Epidemiologie
Metodologia cercetării științifice
Kinetoterapie și educație fizică medicală
Igienă și educație pentru sănătate
Puericultură și îngrijiri calificate în puericultură
Îngrijiri calificate în dermatologie
Îngrijiri calificate în endocrinologie, diabet și boli de nutriție
Practica de specialitate
Abilități practice
Discipline opționale
Anul 3
Medicină internă și specialități medicale
Îngrijiri calificate în pneumofiziologie
Îngrijiri calificate în reumatologie, balneologie
Îngrijiri calificate în chirurgie și ortopedie pediatrică
Îngrijiri calificate în oncologie și îngrijiri paleative
Anestezie-Terapie intensivă
Îngrijirea mamei și nou-născutului
Îngrijirea persoanelor vârsnicee și geriatrie
Îngrijiri la domiciliu. Nursing comunitar
Chirurgie generală și specialități chirurgicale
Pediatrie și îngrijiri calificate în urologie
Îngrijiri calificate în neurologie
Îngrijiri calificate în ortopedie
Îngrijiri calificate a bolnavului critic (ATI și urgențe medicale)
Practica de specialitate
Abilități practice
Discipline opționale
Anul 4
Îngrijiri calificate în medicină internă
Obstretică - ginecologie
Îngrijiri calificate în obstretică și ginecologie
Psihiatrie
Îngrijiri calificate în chirurgie
Aspecte juridice ale profesiei. Legislație socială și sanitară
Medicină legală
Pregătire practică de specialitate
Abilități practice
Pregătirea lucrării de licență

Facultatea de Medicină

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

Targu Mures

Descriere

"Bine aţi venit!  Vă invit într-o călătorie în care să descoperiţi modernitatea şi tradiţia unei facultăţi de prestigiu din ţară: Facultatea de Medicină din Tîrgu-Mureş.

Fiecare dintre noi căutăm direcţia şi sursa de la care să obţinem îndrumarea pentru calea pe care dorim să o parcurgem în viaţă, mai ales din punct de vedere profesional. Domeniul medical oferă profesii generoase, entuziaste, provocatoare, pe cât de solicitante pe atât de pline de viaţă; care ne aduc experienţe greu de egalat. Dacă există chemarea minţii şi a sufletului pentru aceasta, merită să o faceţi, merită să veniţi la Facultatea de Medicină din Tîrgu-Mureş pentru a descoperi toate faţetele acestei profesii responsabile, demne şi plină de satisfacţii.

Facultatea noastră este sinonimă cu excelenţa în educaţie, cercetare şi îngrijire medicală, alături de marea familie universitară din care facem parte şi care este un brand local, naţional şi internaţional.

Încă de la primii paşi dincolo de poartă veţi descoperi freamătul caracteristic unei instituţii de învăţământ dinamice, ofertante, cu aspecte multiculturale care îi dau culoare şi originalitate. Este o instituţie de învăţământ susţinută de experienţa şi renumele corpului didactic, un creuzet al viitoarelor nume de prestigiu din medicină care abia aşteaptă să se formeze şi să devină medici pasionaţi, mari cercetători sau educatori valoroşi. Suntem responsabili pentru toţi cei care vin să ne caute, fie că doresc să fie studenţii noştri, fie că doresc să colaborăm împreună, fie că avem ţeluri comune privind responsabilitatea socială şi sprijinul comunităţii.

Facultatea de Medicină include în laboratoarele, amfiteatrele şi clinicile sale un număr anual de peste 3.400 de studenţi, coordonaţi de 379 de cadre didactice titulare, asigurând condiţii optime de pregătire a viitorilor medici şi asistenţi din diverse domenii medicale.

Misiunea Facultății de Medicină este aceea de a promova educaţia şi performanţa academică în formarea de absolvenţi competitivi care să se poată integra pe piaţa muncii din sistemele de sănătate şi se realizează la nivel de licenţă, masterat şi doctorat. Dispunem de specializări de licenţă consacrate dar şi novatoare: Medicină, Asistenţă Medicală Generală, Balneofiziokinetoterapie şi recuperare, Nutriţie şi Dietetică, Educaţie fizică şi sport. Oferim trei linii de predare: română, maghiară şi engleză, acoperind un spectru larg de valori culturale şi experienţe comunitare. Procesul educaţional de bază este completat de cele patru programe de Masterate, de formarea de specialişti în domeniul medical prin Rezidenţiat, de programe de educaţie medicală continuă bine susţinute prin cursuri postuniversitare şi şcoli de vară, respectiv o Şcoală Doctorală de renume.

Infrastructura şi amfiteatrele moderne, laboratoarele spaţioase, biblioteca complet informatizată şi cu ofertă bogată, facilităţile sportive de anvergură, alături de Centrul de simulare şi abilităţi practice cu dotare excepţională demonstrează dorinţa noastră de a vă oferi un spaţiu de educare şi aplicare practică de top.

Parteneriatele cu universităţi din străinătate, deschiderea către experienţa europeană, susţinute de transparenţa mediului nostru academic au făcut posibilă mobilitatea studenţilor şi a cadrelor didactice la facultăţi de prestigiu din Europa şi au asigurat colaborări de valoare în domenii variate de specializare.

Toate acestea se completează reciproc şi sunt principalele motive pentru care vă deschidem uşa şi vă invităm să veniţi alături de noi."

Cuvântul Decanului - Conf.dr. Monica Tarcea

Cadre didactice: 342

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

Targu Mures, Mures

Introducere

Înaltă calitate a procesului educaţional din UMF Tîrgu Mureş se reflectă în numărul mare de absolvenţi care promovează examenul de rezidenţiat, clasându-se pe primele locuri. Corpul didactic al universităţii noastre este recunoscut pe plan naţional şi internaţional pentru activitatea sa remarcabilă în domeniul educaţional, introducerea mai multor proceduri medicale ca priorităţi şi realizările deosebite în cercetare, toate ducând la un nivel înalt al calităţii procesului educaţional, în concordanţă cu cele mai înalte standarde europene.

Facilităţile moderne de predare şi învăţare constau în: 

1. Infrastructură modernă - Facilităţi excelente de învăţare şi infrastructura de vârf a laboratoarelor, toate laboratoarele din preclinic fiind aflate într-o singură clădire. Centrul Integrat de Medicină dentară - recent construit, într-un ansamblu arhitectural modern

2. Cele mai bune condiţii pentru practica clinică - Universitatea noastră se află în imediata proximitate a celui mai mare spital General din România - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş, situat la o distanţă de 100 m, având 1.250 paturi şi incluzând aproape toate specialităţile clinice într-o singură clădire

3. Cel mai avansat Centru de Simulare şi Abilităţi Practice din România

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație