Management economico-financiar
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Știinte Economice și Administrative are misiunea de a forma, la nivel universitar și postuniversitar, ofițeri pentru armele/specialitățile militare aparținând Forțelor Terestre, precum și specialiști militari și civili pentru alți beneficiari din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională. Misiunea se află în deplină concordanță cu Strategia de dezvoltare institutională a Academiei Forțelor Terestre "Nicolae Bălcescu" și urmărește crearea de competențe profesionale generaleși specifice pentru armele/specialitățile militare: Intendență și Finanțe-Contabilitate.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Management

Specializare: Management

Locuri disponibile (total): 25

Locuri disponibile (buget): 25

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Locurile disponibile sunt distribuite astfel:

Beneficiar: Ministerul Apărării Naționale

 • Intendență: 25

Admiterea se organizează într-o singură sesiune şi constă în evaluarea cunoştinţelor candidaţilor.

Admiterea cuprinde două probe scrise. Exceptând proba I – Limba engleză, concursul se desfăşoară în limba română.

Candidaţii pot susţine probele admiterii numai la un singur domeniu de studii universitare de licenţă şi la un singur beneficiar.

Probele admiterii sunt următoarele:

 • Proba 1 – Limba engleză – probă eliminatorie, test-grilă, durata – 90 de minute, nota minimă de admitere – 6,00.
 • Proba 2 – Matematică – test-grilă, durata – 180 de minute. Pondere în media de admitere – 100 %. Media minimă de admitere – 5,00.

Mai multe informații aici.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 19/07/2019

Perioadă probe: de la 20/07/2019 până la 21/07/2019

Perioadă rezultate: de la 21/07/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Engleza Da Nu N/A Da Proba scrisa test-grilă
Matematica Da Nu 100% Da Proba scrisa test-grilă

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Psihosociologie militară
Economie politică
Matematică aplicată
Bazele managementului
Drept şi legislaţie
Informatică aplicată
Limba engleză
Sisteme de armament
Explozivi şi muniţii
Anul 2
Teoria organizaţiei
Bazele logisticii militare
Contabilitate generală
Statistică economică
Drept internaţional umanitar
Finanţe publice
Anul 3
Ştiinţe militare
Doctrine economice şi financiare
Finanţe publice
Contabilitate financiară
Geografie militară

Facultatea de Științe Economice și Administrative

Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu

Sibiu

Descriere

Descriere indisponibilă momentan.

Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu

Sibiu, Sibiu

Introducere

Misiunea Academiei constă în formarea ofiterilor de comanda pentru toate armele/serviciile/specialitatile militare apartinand Fortelor Terestre, precum si pentru alti beneficiari, licentiati in domeniile de studii si specializarile universitare acreditate/autorizate pentru functionare provizorie, apti sa acceada, potrivit nevoilor armatei si optiunilor proprii, in etapa specializarii in arma, capabili sa-si asume raspunderea indeplinirii misiunilor specifice si sa poata exercita in stransa lor conexiune rolurile de:

 • conducator/lider militar;
 • luptator ;
 • specialist militar;
 • educator;
 • cetatean in slujba natiunii, devotat valorilor supreme: Patrie, Onoare, Datorie.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 204

Programe similare

 • Management (ID)

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Management în comerţ

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Managementul proiectelor

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Managementul organizaţiilor

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Managementul şi dezvoltarea resurselor umane

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Lista de comparație