Sisteme automate încorporate
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică (A.C.E.) pregăteşte şi formează tinerii ingineri, asigurându-le o pregătire teoretică fundamentală, dar şi una practic-aplicativă, în domenii precum: calculatoare şi tehnologia informaţiei, ingineria sistemelor, inginerie electronică şi telecomunicaţii, mecatronică şi robotică. Planurile actuale de învățământ sunt rezultatul a circa 40 de ani de experienţă şi evoluţie, modificările succesive ale acestora urmărind cu mare atenţie progresele înregistrate în domeniile anterior menţionate. Diploma acordată de către Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică este echivalentă cu diplomele acordate de celelalte universităţi din Uniunea Europeană în aceste domenii de studiu.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie industrială

Specializare: Inginerie industrială

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 34

Locuri disponibile (taxă): 16

Candidați pe loc: 1

Ultima medie (buget): 6.0

Ultima medie (taxă): 7.23

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Condiţii de admitere:

Media examenului de diplomă - 100%

Candidații care nu au absolvit un program de studii din domeniile: Științe inginerești sau Matematică și științe ale naturii, vor susţine un interviu de verificare a cunoştinţelor specifice din domeniul de master, conform tematicii afişate pe site-ul facultăţii, care va fi evaluat cu Admis / Respins.

Criterii de departajare la medii egale:

Nota obţinută la examenul de diplomă la proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate.

Notă: Ultima medie de la regim taxă este mai mare decât ultima medie regim buget, deoarece candidatul admis la taxă s-a înscris la al doilea program de masterat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2018 până la 17/07/2018

Perioadă probe: de la 17/07/2018 până la 18/07/2018

Perioadă rezultate: de la 19/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 17/09/2018 până la 19/09/2018

Perioadă probe: de la 19/09/2018 până la 20/09/2018

Perioadă rezultate: de la 20/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu N/A Da Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 1
Arhitecturi de sisteme încorporate
Arhitecturi de sisteme încorporate - proiect
Tehnici avansate de programare
Tehnici avansate de programare - proiect
Sisteme încorporate pentru monitorizarea proceselor
Testare software
Eletronică și interfețe pentru sisteme încorporate
Algoritmi numerici de conducere automată
Cercetare 1
Structuri pentru aplicații de timp real
Sisteme automate în automotive
Procesoare numerice de semnal
Sisteme de acționare
Sisteme și rețele de comunicație
Cercetare 2
Anul 2
Sisteme de control în rețea
Sisteme de control în rețea - proiect
Proiectarea sistemelor încorporate utilizând Matlab - Simulink
Sisteme automate în aviație
Sisteme informatice critice
Managementul proiectelor software
Cercetare 3
Cercetare 4
Practică pentru elaborarea lucrării de disertație
Examen

Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică

Universitatea din Craiova

Craiova

Descriere

Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică (A.C.E.) pregăteşte şi formează tinerii ingineri, asigurându-le o pregătire teoretică fundamentală precum şi una practic-aplicativă, în domenii precum: calculatoare şi tehnologia informaţiei ingineria sistemelor, inginerie electronică şi telecomunicaţii, mecatronică şi robotică. Planurile actuale de învățământ sunt rezultatul a circa 40 de ani de experienţă şi evoluţie, modificările succesive ale acestora urmărind cu mare atenţie progresele înregistrate în domeniile anterior menţionate. Diploma acordată de către Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică este echivalentă cu diplomele acordate de celelalte universităţi din Uniunea Europeană în aceste domenii de studiu.

Studenți înmatriculați licență: 1.164

Studenți înmatriculați master: 325

Cadre didactice: 64

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 23

Universitatea din Craiova

Craiova, Dolj

Introducere

Universitatea din Craiova este o instituţie de stat pentru învăţământ superior de prim rang, evaluarea instituţională a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 2009 finalizându-se cu acordarea „Gradului de încredere ridicat”.

Universitatea din Craiova s-a situat, în toate clasamentele naţionale şi internaţionale realizate în ultimii 20 de ani, în primele 10 universităţi din România. În University Ranking by Academic Performance 2011, Universitatea din Craiova este plasată în categoria B, pe locul 1.630 în lume. În Ranking web of World Universities realizat în iulie 2012, Universitatea din Craiova figurează pe locul 10/111 în clasamentul universităţilor româneşti şi pe locul 1.222 în topul mondial. În Mondial Top Universities and Colleges 2012, ocupă poziţia 8 (în România) şi 1.421 (în lume). University Web Ranking 2012 plasează Universitatea din Craiova pe locul 10 între universităţile româneşti şi pe locul 1.707 mondial.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 3.100

Programe similare

Lista de comparație