Tehnologii avansate in electronica auto (TAEA)
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Tehnologii Avansate în Electronica Auto (TAEA) reprezintă un cadru adecvat de studii de master în care inginerii se specializează în concordanţă cu cerinţele actuale ale electronicii pentru domenii industriale şi condiții grele de lucru – axată pe un domeniu în continuă evoluție în România – industria auto. Un număr important de firme din întreaga lume au deschis filiale în domeniul industriei automobilelor în ţara noastră şi creează premizele dezvoltării sectorului electronicii auto. Programul de specializare urmăreşte integrarea cunoştinţelor printr-o formare puternic orientată spre aplicaţii specifice.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Specializare: Electronică aplicată

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 28

Locuri disponibile (taxă): 22

Candidați pe loc: 1

Ultima medie (buget): 6.85

Ultima medie (taxă): 6.29

Taxă anuală de studii: 5.000 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Interviul:

Interviul, în ansamblul sau, se referă la:

- studiile şi activitatea anterioară a candidatului;

- planul personal de educaţie şi pregătire profesională;

- motivaţia de a urma programul respectiv de master;

- disponibilitatea de a se conforma reglementărilor specifice programului de masterat vizat.

Nu sunt excluse întrebările de cultură generală tehnică, sau cele vizând pregătirea de bază în domeniul studiilor de licenţă.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 05/07/2018 până la 12/07/2018

Perioadă probe: de la 12/07/2018 până la 13/07/2018

Perioadă rezultate: de la 15/07/2018 până la 20/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 27/08/2018 până la 11/09/2018

Perioadă probe: de la 12/09/2018 până la 13/09/2018

Perioadă rezultate: de la 17/09/2018 până la 20/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu 50% Nu Proba orala N/A
Anul 1
Cercetare individuala
Comunicatii
Constructia si tehnologia microsistemelor
Fiabilitatea si optimizarea costurilor
Metode moderne de control automat
Module electronice
Autovehicule hibride

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti

Descriere

Învățământul românesc în domeniul Electronicii și Telecomunicațiilor a început în anul 1920 în cadrul Școlii Politehnice din București. Aceste preocupări au fost dezvoltate ulterior, devenind o specializare aparte numită Telefonie-Telegrafie în cadrul Facultății Electromecanice (1924), care mai tarziu va evolua ca secție distinctă sub numele de Electrocomunicații (1929). Facultatea de Electronică a fost înființată în anul 1953 ca ramură a Facultății de Electromecanica, incluzând specializarile Electronică, Radiocomunicații și Telefonie-Telegrafie.

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației ocupă un spațiu impresionant de circa 20.000 m2, în campusul Leu. Campusul oferă condiții foarte bune. Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației ocupa două clădiri continând laboratoare și săli de curs în centrul campusului. Alte clădiri importante sunt Centrul Studențesc cu aproximativ 500 de camere confortabile, sala de sport, centrul medical, trei restaurante etc. F

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației oferă studenților și absolvenților săi un ansamblu armonios de avantaje educaționale.

Studenți înmatriculați licență: 1.130

Studenți înmatriculați master: 226

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 13.000

Programe similare

Lista de comparație