Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de master Administrarea proiectelor europene se adresează celor care doresc să îşi orienteze cariera profesională spre activităţile specifice economiei europene şi în special al managementului proiectelor europene, spre înţelegerea mecanismelor politicilor europene şi are drept scop furnizarea de informaţii actualizate şi focalizarea cursanţilor spre metodele şi tehnicile de analiză şi implementare a fondurilor şi politicilor comunitare. Programul se adresează tuturor celor care prin provocările profesionale la locul de muncă sau prin opţiunea strategică personală de a lucra în ocupaţii vizând acţiunea într-un mediu condiţionat de contextul european, doresc sa-si stabilizeze pozitia profesionala, sa-si deschida noi oportunitati de cariera, sa-si largeasca orizontul de cunoastere, sa dobandeasca noi competente specializate sau complementare de manifestare profesionala si sociala.

Gândit într-o manieră modernă, masteratul abordează problematica managementului proiectelor europene şi implicit a fondurilor structurale ale UE într-o viziune interdisciplinară şi complementară, propunându-şi să ofere instrumentarul ştiinţific şi informaţia specializată şi actualizată necesară pentru analiza multidimensională a economiei europene şi a instrumentelor sale postaderare.

Absolvirea acestui program are la bază următoarele argumente:

- absolvenţii unui astfel de program beneficiază de avantajul corelării între o specializare obţinută prin studiile de licenţă şi o formare profesională interdisciplinară în studii europene;
- prin competentele dobândite se creează posibilitatile de insertie pe piata muncii;
- favorizeaza un proces mai eficient de mobilitate profesionala si regionala (ca una din prioritatile majore in politicile europene);
- amelioreaza posibilitatile de cariera, dezvolta capacitatea de actiune într-un mediu multicultural;
- absolventii pot ocupa locuri de munca extrem de diverse, atât în mediul public, cât si în cel privat: administratia publica centrala si locala; institutii şi organisme europene; institutii de cercetare, invatamant, organizatii non-guvernamentale; centre de afaceri, banci, societati de asigurare; companii cu afaceri pe piata europeana; firme de consultanta şi management de proiecte; organisme implicate în aplicarea politicilor europene.
- Absolvenţii acestui masterat pot urma cursurile Scolii doctorale în domeniul Economie sau Administrarea afacerilor din cadrul facultatii noastre dar şi la diferite universităţi din ţară sau din străinătate.

Calificări profesionale - Ocupaţii (conf Manager de proiect - COR 2006):

1. economist în management;
2. referent economist în management;
3. expert economist în economie generală;
4. referent economist în economie generală;
5. cadru didactic universitar;
6. analist în domeniul asigurării performanţei economico-financiare;
7. manager de proiect;
8. consultant pe probleme de management al organizaţiilor publice.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Management

Specializare: Management

Locuri disponibile (total): 32

Locuri disponibile (buget): 12

Locuri disponibile (taxă): 20

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 125 lei

Descriere

Media de admitere se calculează astfel:
Proba 1: media examenului de licenţă/diplomă (100%);
Proba 2: proba orală de testare a cunoştinţelor specifice domeniului, probă finalizată cu Admis / Respins

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă probe: de la 24/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019 până la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 16/09/2019

Perioadă probe: de la 16/09/2019

Perioadă rezultate: de la 17/09/2019 până la 20/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
diploma de absolvire a studiilor universitare de licenţă doar pentru master
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
cartea de identitate/pașaport – copie;
cerere de înscriere tip;
chitanţa de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universităţii)
copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, dacă este cazul
copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de naştere
copie certificată pentru conformitate cu originalul a foii matricole/suplimentului la diplomă pentru studiile universitare de licenţă doar pentru master
diploma de bacalaureat în original;
Anul 1
Management comparat
Managementul resurselor umane in companiile din Romania
Politica regionala a UE
Contabilitatea resurselor umane și a decontarilor cu personalul
Asigurarea cu resurse umane: recrutarea, selecția și socializarea angajaților
Management și planificare strategică în MRU
Ergonomie și sănătate ocupațională
Metode și tehnici statistice în MRU
Etică și integritate academică
Anul 2
Comportament organizațional și managementul echipei
Dezvoltarea și formarea resurselor umane
Psihologie organizațională
Recompensarea și motivarea resurselor umane
Metodologia cercetării în științele economice
Practică de specialitate
Elaborarea lucrării de disertație

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava

Descriere

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică răspunde nevoilor de formare pe plan regional, fiind o modalitate de satisfacere a necesităţilor existente pe piaţa locală a muncii dar şi a intereselor tinerilor din această zonă (judeţele Suceava, Neamţ, Botoşani, Bistriţa ş.a.) de a continua pregătirea profesională prin studii superioare. De asemenea, considerăm că Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică duce la consolidarea perspectivelor învăţământului superior economic şi de administraţie publică la nivel regional şi contribuie la diversificarea învăţământului superior de specialitate pe plan naţional.
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică îşi propune să continue tradiţiile învăţământului superior bucovinean, demarate în 1875 de Universitatea din Cernăuţi, instituţie de înaltă prestanţă academică, care acoperea zona de nord a României, continuate şi completate de Institutul de Învăţământ Superior Suceava (1963). Cerinţele extinderii şi dezvoltării învăţământului economic şi de administraţie publică, impuse de implementarea economiei de piaţă, sunt puse în practică şi în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, prin introducerea de noi specializări, care se adaugă celor existente.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava, Suceava

Introducere

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), ce a luat în titulatura sa oficială numele domnitorului Ştefan cel Mare, a fost înființată în 1990 ca urmare a Hotărârii Guvernului României de a tranforma Institutul Pedagogic de la Suceava, ce funcționa încă din 1963 pe meleagurile bucovinene, într-o universitate cu drepturi depline.

Din punct de vedere al facilităților USV oferă studenţilor săi o bază materială cu spaţii de învăţământ moderne, laboratoare pentru studiu şi aplicaţii, o bibliotecă proprie reorganizată cu un fond de carte de peste 275.000 de exemplare, un auditorium cu 240 locuri, o nouă aulă universitară, un teren de sport de 2400 mp şi pistă de alergare acoperite, o sală de sport complet renovată, un Complex de Nataţie şi Kinetoterapie la standarde europene, cămine studenţeşti și multe altele.

Universitatea „Ştefan cel Mare”din Suceava este nu numai o oglindă a societăţii româneşti care doreşte să progreseze, dar şi blazonul de nobleţe al Bucovinei, înglobând valorile perene ale culturii şi civilizaţiei acestui colţ de ţară.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.075

Programe similare

 • Management (ID)

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Management în comerţ

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Managementul proiectelor

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Managementul organizaţiilor

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Managementul şi dezvoltarea resurselor umane

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Lista de comparație