Biologie aplicată în agricultură
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

1. MISIUNEA

Misiunea programului de master Biologie aplicata in agricultura este atat una didactica, prin formarea de profesori in domeniul stiintelor biologice pentru invatamantul liceal, cat si una de cercetare. De asemenea, competențele dobandite in cei doi ani de studii, faciliteaza integrarea absolventilor in mediul socio-economic ca cercetatori in diferite ramuri biologice sau ca biologi in diverse structuri de profil (agentii de mediu, inspectorate de protectia plantelor, unitati sanitare sau de industrie alimentara, muzee, gradini zoologie, ferme zootehnice, ferme agricole etc.). Cunostintele si competentele dobandite vor oferi absolventilor capacitatea de a raspunde exigentelor de nivel european din structurile in care vor activa.

2. OBIECTIVELE

 • Aprofundarea cunostintelor de specialitate si dezvoltarea lor in cadrul domeniului.
 • Explicarea si interpretarea unor fenomene si procese biologice in diferite contexte asociate domeniului.
 • Utilizarea criteriilor si metodelor de evaluare a sistemelor biologice in scopul identificarii solutiilor teoretice sau practic-aplicative.
 • Evaluarea modalitatilor de abordare a situatiilor noi circumscrise domeniului, integrand inter/trans disciplinar concepte si metodologii specifice.
 • Aplicarea creativa a metodelor cantitative si calitative specifice activitatii de elaborare a proiectelor profesionale si/sau de cercetare.
 • Realizarea eficienta a proiectelor profesionale cu respectarea normelor de etica si deontologie profesionala.
 • Dezvoltarea abilitatilor de comunicare profesionala si a capacitații de integrare in echipe interdisciplinare de lucru.
 • Dezvoltarea capacitatilor de autoevaluare a propriei activitati profesionale si de identificare a directiilor de perfectionare profesionala.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Biotehnologii

Specializare: Biotehnologii agricole

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 14

Locuri disponibile (taxă): 36

Taxă anuală de studii: 2.100 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Media generala de admitere se calculeaza cu doua zecimale fara rotunjire astfel:
• 40% media aritmetica a anilor de studii;
• 30% media examenului de diploma/licenta;
• 30% nota obtinuta la proba orala (interviu pe baza unei tematici aprobata de Consiliul facultatii care organizeaza studiile universitare de masterat).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 26/07/2019

Perioadă probe: de la 29/07/2019

Perioadă rezultate: de la 29/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2019 până la 18/09/2019

Perioadă probe: de la 19/09/2019

Perioadă rezultate: de la 19/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de competență lingvistică
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
acte de schimbare a numelului, dacă este cazul(certificat de căsătorie, sentinţe judecătoreşti,etc)
foaia matricola/suplimentul la diploma de la liceul/facultatea absolvita
Anul 1
Elemente de bioagricultură în contextul protecţiei mediului ambiant
Sisteme de combatere integrată în agrobiocenoze
Biotehnologii aplicate în agricultură
Gestionarea resurselor de plante medicinale şi aromatice din flora spontană
Inventarierea şi cartografierea zoocenozelor
Managementul durabil al resurselor biologice
Anul 2
Cooperare și inovare în agricultură
Diversitatea biologică
Metode de cercetare şi monitorizare a ecosistemelor praticole
Etică şi integritate academică
Agroecosistemele şi productivitatea lor
Fiziologie aplicată în bunăstarea animalelor
Cercetare ştiinţifică şi documentare pentru disertaţie
Elaborare disertaţie
Susţinerea lucrării de dizertaţie

Descriere

Facultatea de Agricultură înfiinţată în 1945, este cea mai veche facultate a universităţii noastre. Până în 1989 ea a funcţionat doar cu specializarea Agricultură, celelalte fiind înfiinţate, pe rând, după această perioadă, ca răspuns la solicitările realităţii agriculturii româneşti. În prezent, facultatea funcţionează cu următoarele specializări : -Agricultura -Biologie -Ingineria si protectia mediului in Agricultura -Protecţia plantelor -Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară -Masuratori terestre si cadastru

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I Al României” din Timişoara

Timisoara, Timis

Introducere

Universitate de referință în partea de vest a României, USAMVBT oferă o varietate de specializări academice agronomice în cadrul a 6 facultăți: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură și Silvicultură, Facultatea de Management Agricol, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii. 

Universitatea se mândrește cu un modern campus universitar, care a fost conceput ca un complex de clădiri – spații de învățământ, laboratoare pentru cercetare ştiinţifică, spaţii şi terenuri pentru activitatea de microproducţie şi producţie agroalimentară, localuri sociale: cămine, cantină, suprafeţe pentru activităţi sportive şi recreative. Studenții au la dispoziție spații modernizate recent, amfiteatre, laboratoare, săli de curs și seminar. Practica studenților din universitate se desfășoară la Stațiunea didactică, în Clinicile veterinare, la Stațiunea tinerilor naturaliști, precum și la firme de profil. Structura spațiilor de învățământ însumează 15.630 m² suprafață utilă și 25.370 m² suprafață desfășurată. USAMVBT oferă studenților un număr de 1.630 locuri în 5 cămine studențești. Camerele, amenajate cu mobilier modern, oferă conectare gratuită la Internet. Cantina studențească, cu un număr de 450 locuri si o suprafață de 1.589 m², este considerată una dintre cele mai moderne si frumoase din țară.

Universitatea şi-a lărgit continuu aria de colaborare cu unităţi de cercetare şi învăţământ din ţară şi mai ales din străinătate, având la această dată relaţii cu universităţi din peste 15 ţări.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.516

Programe similare

 • Biotehnologii agricole

  Facultatea de Biotehnologii/Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

 • Biotehnologii agricole

  Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii/Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Lista de comparație