Gestiunea mediului si resurselor naturale
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

1. MISIUNEA

Programul de studii universitare de master „Gestiunea mediului si a resurselor naturale” (GMRN) asigura pregatirea pentru nivelul 7 al EQF (Ciclul II Bologna - Studii de masterat). Programul are misiunea de a forma specialisti in domeniul ingineriei mediului si in domeniile conexe ale gestionarii resurselor naturale, profesionisti care sa se poata integra rapid intr-un mediu profesional concurential si dinamic. Programul isi propune, de asemenea, formarea abilitatilor de cercetare stiintifica in domeniul gestionarii complexe si integrate a ecosistemelor si formarea competentelor de consultanta in aceste domenii.

2. OBIECTIVELE

 1. Formarea de specialisti pentru domeniul public, privat si din organizatiile non-guvernamentale capabili sa abordeze intr-o maniera sistematica si transversala problemele de mediu/ecologice in lumina dezvoltarii durabile/sustenabile. Planul de invatamant si activitatile subsecvente contribuie la formarea de competente pentru activitati de:
  1. Conceptie (analiza interdisciplinara a situatiilor si elaborarea de proiecte, planuri de masuri, studii de impact etc.).
  2. Implementare de proiecte cu componenta ecologica/de mediu (manager de proiect, expert etc.).
  3. Monitoring (al starii si evolutiei mediului – in agentii de stat, intreprinderi private, ONG-uri).
  4. Comunicare-consiliere-formare in probleme de mediu/gestionare a resurselor natural regenerabile.
 2. Initiere in cercetare in problematica aprofundata si interdisciplinara a gestionarii resurselor natural regenerabile, prin aprofundarea conceptelor, tendintelor si metodelor actuale in domeniu.
 3. Aprofundarea, extinderea si integrarea cunostintelor din discipline si domenii necesare in dezvoltarea durabila/sustenabila.
 4. Realizarea, individual si in echipe multidisciplinare, a proiectelor profesionale, la timp si cu respectarea deontologiei si diversitatii culturale.
 5. Formarea capacitatii de identificare a tendintelor din domeniul complex al gestionarii resurselor naturale (regenerabile, in primul rand) si a nevoilor individuale de dezvoltare profesionala in sensul cresterii adaptabilitatii si flexibilitatii.
 6. Dezvoltarea capacitatii de comunicare profesionala, cu diferite organizatii, institutii, din domeniile public, privat, ONG-uri etc.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Agronomie

Specializare: Protecţia plantelor

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 14

Locuri disponibile (taxă): 36

Taxă anuală de studii: 2.100 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Media generala de admitere se calculeaza cu doua zecimale fara rotunjire astfel:
• 40% media aritmetica a anilor de studii;
• 30% media examenului de diploma/licenta;
• 30% nota obtinuta la proba orala (interviu pe baza unei tematici aprobata de Consiliul facultatii care organizeaza studiile universitare de masterat).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 26/07/2019

Perioadă probe: de la 29/07/2019

Perioadă rezultate: de la 29/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2019 până la 18/09/2019

Perioadă probe: de la 19/09/2019

Perioadă rezultate: de la 19/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de competență lingvistică
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
acte de schimbare a numelului, dacă este cazul(certificat de căsătorie, sentinţe judecătoreşti,etc)
foaia matricola/suplimentul la diploma de la liceul/facultatea absolvita
Anul 1
Biodiversitatea
Gestionarea poluanților
Sisteme de clasificare, identificare și cartare ale habitatelor
Prelucrarea statistică a datelor ecologice
Economia și dreptul mediului
Managementul ariilor protejate
Teledetecție și GIS
Anul 2
Proceduri de evaluare a impactului asupra mediului
Managementul proiectelor
Reconstrucția și remedierea ecosistemelor
Dezvoltarea durabilă
Etică și integritate academică
Cercetare științifică, practică, elaborarea lucrării de disertație
Susținerea lucrării de disertație

Descriere

Facultatea de Agricultură înfiinţată în 1945, este cea mai veche facultate a universităţii noastre. Până în 1989 ea a funcţionat doar cu specializarea Agricultură, celelalte fiind înfiinţate, pe rând, după această perioadă, ca răspuns la solicitările realităţii agriculturii româneşti. În prezent, facultatea funcţionează cu următoarele specializări : -Agricultura -Biologie -Ingineria si protectia mediului in Agricultura -Protecţia plantelor -Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară -Masuratori terestre si cadastru

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I Al României” din Timişoara

Timisoara, Timis

Introducere

Universitate de referință în partea de vest a României, USAMVBT oferă o varietate de specializări academice agronomice în cadrul a 6 facultăți: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură și Silvicultură, Facultatea de Management Agricol, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii. 

Universitatea se mândrește cu un modern campus universitar, care a fost conceput ca un complex de clădiri – spații de învățământ, laboratoare pentru cercetare ştiinţifică, spaţii şi terenuri pentru activitatea de microproducţie şi producţie agroalimentară, localuri sociale: cămine, cantină, suprafeţe pentru activităţi sportive şi recreative. Studenții au la dispoziție spații modernizate recent, amfiteatre, laboratoare, săli de curs și seminar. Practica studenților din universitate se desfășoară la Stațiunea didactică, în Clinicile veterinare, la Stațiunea tinerilor naturaliști, precum și la firme de profil. Structura spațiilor de învățământ însumează 15.630 m² suprafață utilă și 25.370 m² suprafață desfășurată. USAMVBT oferă studenților un număr de 1.630 locuri în 5 cămine studențești. Camerele, amenajate cu mobilier modern, oferă conectare gratuită la Internet. Cantina studențească, cu un număr de 450 locuri si o suprafață de 1.589 m², este considerată una dintre cele mai moderne si frumoase din țară.

Universitatea şi-a lărgit continuu aria de colaborare cu unităţi de cercetare şi învăţământ din ţară şi mai ales din străinătate, având la această dată relaţii cu universităţi din peste 15 ţări.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.516

Programe similare

 • Protecţia plantelor

  Facultatea de Agricultură/Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

 • Protecţia plantelor

  Facultatea de Agricultură/Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I Al României” din Timişoara

 • Protecția plantelor

  Facultatea de Agricultură/Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

 • Agricultura ecologica

  Facultatea de Agricultură/Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I Al României” din Timişoara

Lista de comparație