Tehnologii sustenabile pt. culturi de camp
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

1. MISIUNEA

Programul de studii de master Tehnologii sustenabile pentru culturi de camp, urmareste completarea pregatirii studentilor prin crearea de repere realiste pentru aplicarea si interpretarea informatiilor teoretice si practice dobandite in cadrul studiilor de licenta.

2. OBIECTIVE

Acest program are ca obiective generale, urmatoarele:

  • Aprofundarea si integrarea multidisciplinara a conceptelor, metodologiilor si a tehnologiilor din domeniul agricol si din alte domenii, cu principiile agriculturii sustenabile.
  • Analiza complexa a factorilor implicați in obținerea producției agricole prin tehnologii sustenabile pentru culturi de camp.
  • Proiectarea tehnologiilor sustenabile pentru culturile de camp, cu respectarea legislației in vigoare.
  • Identificarea metodologiilor de monitorizare a indicatorilor de determinare cantitativa si calitativa a culturilor, cu impact pentru unitatile de procesare din sectorul agricol
  • Perfecționarea abilitaților de cercetare si comunicare profesionala in diferite medii profesionale si oferirea consultantei de specialitate.

Misiunea programului rezida in formarea de specialisti in domeniul agriculturii, capabili sa identifice, sa aplice si sa dezvolte tehnologii de cultura, in concordanța cu principiile tehnologiilor folosite si aplicarea metodologiilor moderne de cercetare in domeniu, in identificarea unor direcții noi de dezvoltare a agriculturii sustenabila.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Agronomie

Specializare: Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 14

Locuri disponibile (taxă): 36

Taxă anuală de studii: 2.100 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Media generala de admitere se calculeaza cu doua zecimale fara rotunjire astfel:
• 40% media aritmetica a anilor de studii;
• 30% media examenului de diploma/licenta;
• 30% nota obtinuta la proba orala (interviu pe baza unei tematici aprobata de Consiliul facultatii care organizeaza studiile universitare de masterat).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 26/07/2019

Perioadă probe: de la 29/07/2019

Perioadă rezultate: de la 29/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2019 până la 18/09/2019

Perioadă probe: de la 19/09/2019

Perioadă rezultate: de la 19/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de competență lingvistică
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
acte de schimbare a numelului, dacă este cazul(certificat de căsătorie, sentinţe judecătoreşti,etc)
foaia matricola/suplimentul la diploma de la liceul/facultatea absolvita
Anul 1
Tehnologii sustenabile pentru culturi de câmp
Tehnologii integrate
Tehnologii sustenabile pentru culturi furajere
Tehnologii sustenabile pentru culturi tehnice şi energetice
Tehnologii sustenabile pentru plante aromatice, narcotice si medicinale
Sisteme alternative de agricultura
Profilaxia si terapia bolilor si a daunatorilor
Anul 2
Tehnici moderne de condiţionareşi conservare a produselor agricole vegetale
Controlul si administrarea exploatatiilor
Elaborarea și managementul proiectelor de finantare
Cooperare si inovare in agricultura sustenabila
Etica si integritate academica
Practică de specialitate
Cercetare ştiinţificăşi documentare pentru disertaţie
Elaborare disertaţie
Susţinerea lucrării de disertaţie

Descriere

Facultatea de Agricultură înfiinţată în 1945, este cea mai veche facultate a universităţii noastre. Până în 1989 ea a funcţionat doar cu specializarea Agricultură, celelalte fiind înfiinţate, pe rând, după această perioadă, ca răspuns la solicitările realităţii agriculturii româneşti. În prezent, facultatea funcţionează cu următoarele specializări : -Agricultura -Biologie -Ingineria si protectia mediului in Agricultura -Protecţia plantelor -Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară -Masuratori terestre si cadastru

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I Al României” din Timişoara

Timisoara, Timis

Introducere

Universitate de referință în partea de vest a României, USAMVBT oferă o varietate de specializări academice agronomice în cadrul a 6 facultăți: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură și Silvicultură, Facultatea de Management Agricol, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii. 

Universitatea se mândrește cu un modern campus universitar, care a fost conceput ca un complex de clădiri – spații de învățământ, laboratoare pentru cercetare ştiinţifică, spaţii şi terenuri pentru activitatea de microproducţie şi producţie agroalimentară, localuri sociale: cămine, cantină, suprafeţe pentru activităţi sportive şi recreative. Studenții au la dispoziție spații modernizate recent, amfiteatre, laboratoare, săli de curs și seminar. Practica studenților din universitate se desfășoară la Stațiunea didactică, în Clinicile veterinare, la Stațiunea tinerilor naturaliști, precum și la firme de profil. Structura spațiilor de învățământ însumează 15.630 m² suprafață utilă și 25.370 m² suprafață desfășurată. USAMVBT oferă studenților un număr de 1.630 locuri în 5 cămine studențești. Camerele, amenajate cu mobilier modern, oferă conectare gratuită la Internet. Cantina studențească, cu un număr de 450 locuri si o suprafață de 1.589 m², este considerată una dintre cele mai moderne si frumoase din țară.

Universitatea şi-a lărgit continuu aria de colaborare cu unităţi de cercetare şi învăţământ din ţară şi mai ales din străinătate, având la această dată relaţii cu universităţi din peste 15 ţări.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.516

Programe similare

Lista de comparație