Utilizarea durabila a terenurilor agricole
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

1. MISIUNEA

Formarea de specialisti in domeniul agriculturii, capabili sa identifice, sa aplice si sa dezvolte tehnologii de cultura, in concordanta cu principiile utilizarii durabile a terenurilor agricole si a valorificarii intr-un mod eficient si rational a solului, ca sursa naturala importanta.

Programul de master ,,Utilizarea durabila a terenurilor agricole”, se incadreaza in strategia de dezvoltare a Facultatii de agricultura, de imbunatatire a calitatii formarii profesionale a specialistilor in domeniu, prin studii de masterat, respectiv doctorat.

2. OBIECTIVE

 1. Aprofundarea cunostintelor de specialitate prin integrarea transversala (multidisciplinara) a conceptelor teoretice, metodologice si practice specifice utilizarii durabile a terenurilor agricole.
 2. Identificarea si aplicarea specifica a metodelor moderne de cercetare in problematica utilizarii durabile a terenurilor agricole, din perspectiva multidisciplinara.
 3. Elaborarea, implementarea si managementul proiectelor de dezvoltare durabila, in conformitate cu principiile conservarii fertilitatii solurilor, ca resursa naturala.
 4. Dezvoltarea capacitatii de comunicare in diferite medii profesionale si consultanta de specialitate.
 5. Formarea capacitatii de identificare a directiilor de evolutie a problematicii utilizarii durabile a terenurilor agricole si a nevoilor individuale de dezvoltare profesionala.
 6. Colaborarea in echipe de lucru de cercetare multidisciplinara pentru elaborarea proiectelor, cu respectarea normelor deontologiei profesionale.

COMPETENȚE PROFESIONALE:

 1. Fundamentarea stiintifica a unor solutii la diverse probleme necesare utilizarii durabile a terenurilor agricole, prin integrarea conceptelor, a teoriilor si a metodologiilor specifice domeniului agricol si/sau domenii conexe.
 2. Diagnosticarea starii de sanatate/calitate a terenurilor agricole si monitorizarea calitatii solurilor in contextul utilizarii durabile a terenurilor agricole.
 3. Elaborarea si implementarea unor planuri de masuri specifice conservarii si utilizarii durabile a terenurilor agricole.
 4. Evaluarea tehnologica si economica a terenurilor agricole.
 5. Consultanta de specialitate, aplicarea legislatiei si a politicilor in domeniul utilizarii durabile a terenurilor agricole.
 6. Managementul proiectelor de dezvoltare durabila, accesarea fondurilor pentru agricultura.

COMPETENȚE TRANSVERSALE:

 1. Respectarea principiilor de etica profesionala in realizarea atributiilor profesionale.
 2. Utilizarea eficienta a metodelor si tehnicilor de comunicare in activitatile specifice muncii in echipa sau in diferite medii profesionale.
 3. Identificarea directiilor de formare profesionala, a tendintelor de evolutie a domeniului si a necesitatilor de perfectionare personala/profesionala.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Agronomie

Specializare: Ştiinţele solului

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 14

Locuri disponibile (taxă): 36

Taxă anuală de studii: 2.100 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Media generala de admitere se calculeaza cu doua zecimale fara rotunjire astfel:
• 40% media aritmetica a anilor de studii;
• 30% media examenului de diploma/licenta;
• 30% nota obtinuta la proba orala (interviu pe baza unei tematici aprobata de Consiliul facultatii care organizeaza studiile universitare de masterat).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 26/07/2019

Perioadă probe: de la 29/07/2019

Perioadă rezultate: de la 29/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2019 până la 18/09/2019

Perioadă probe: de la 19/09/2019

Perioadă rezultate: de la 19/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de competență lingvistică
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
acte de schimbare a numelului, dacă este cazul(certificat de căsătorie, sentinţe judecătoreşti,etc)
foaia matricola/suplimentul la diploma de la liceul/facultatea absolvita
Anul 1
Fizica solurilor agricole
Degradarea, ameliorarea şiprotecţia solurilor
Bonitarea şi caracterizarea tehnologică a terenurilor cu elemente de fundamentare pedologică
Managementul resurselor de sol
Cartarea agrochimică a terenurilor agricole
Conservarea fertilităţii solului şi managementul nutrienţilor
Resurse minerale şi organice fertilizante
Monitoringulcalităţii solurilor
Managementul reziduurilor agricole şi urbane
Anul 2
Sisteme de conservare a solului
Evaluarea şi expertiza fondului funciar
Evaluarea impactului antropic asupra solului
Protecţia chimică şi efectele reziduale ale pesticidelor
Etică și integritate academică
Tehnologii de lucrări ale solului în sistem conservativ
Practică de specialitate
Cercetare ştiinţificăşi documentare pentru disertaţie
Elaborarea lucrării de disertaţie
Susţinerea lucrării de disertaţie

Descriere

Facultatea de Agricultură înfiinţată în 1945, este cea mai veche facultate a universităţii noastre. Până în 1989 ea a funcţionat doar cu specializarea Agricultură, celelalte fiind înfiinţate, pe rând, după această perioadă, ca răspuns la solicitările realităţii agriculturii româneşti. În prezent, facultatea funcţionează cu următoarele specializări : -Agricultura -Biologie -Ingineria si protectia mediului in Agricultura -Protecţia plantelor -Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară -Masuratori terestre si cadastru

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I Al României” din Timişoara

Timisoara, Timis

Introducere

Universitate de referință în partea de vest a României, USAMVBT oferă o varietate de specializări academice agronomice în cadrul a 6 facultăți: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură și Silvicultură, Facultatea de Management Agricol, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii. 

Universitatea se mândrește cu un modern campus universitar, care a fost conceput ca un complex de clădiri – spații de învățământ, laboratoare pentru cercetare ştiinţifică, spaţii şi terenuri pentru activitatea de microproducţie şi producţie agroalimentară, localuri sociale: cămine, cantină, suprafeţe pentru activităţi sportive şi recreative. Studenții au la dispoziție spații modernizate recent, amfiteatre, laboratoare, săli de curs și seminar. Practica studenților din universitate se desfășoară la Stațiunea didactică, în Clinicile veterinare, la Stațiunea tinerilor naturaliști, precum și la firme de profil. Structura spațiilor de învățământ însumează 15.630 m² suprafață utilă și 25.370 m² suprafață desfășurată. USAMVBT oferă studenților un număr de 1.630 locuri în 5 cămine studențești. Camerele, amenajate cu mobilier modern, oferă conectare gratuită la Internet. Cantina studențească, cu un număr de 450 locuri si o suprafață de 1.589 m², este considerată una dintre cele mai moderne si frumoase din țară.

Universitatea şi-a lărgit continuu aria de colaborare cu unităţi de cercetare şi învăţământ din ţară şi mai ales din străinătate, având la această dată relaţii cu universităţi din peste 15 ţări.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.516

Programe similare

Lista de comparație