Protectie si Expertizare Fitosanitara
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

1. MISIUNE

Necesitatea infiintarii unui astfel de program, a survenit in baza unor solicitari, atat din partea absolventilor specializarilor universitatilor de profil din vestul tarii, dar si din partea companiilor cu competente de baza in domeniile agricultura si sanatate.

Misiunea programului de studiu este deopotriva, de invatamant si de cercetare stiintifica, in scopul formarii unor specialisti care sa aiba capacitatea de a moderniza sectorul protectiei plantelor, in contextul unei agriculturi moderne si eficiente.
 

2. OBIECTIVE

Obiective generale

 1. Insusirea de catre cursanti a celor mai noi si avansate cunostinte din domeniu, insusirea tehnicilor moderne de cercetare si utilizarea acestora in scopul dezvoltarii cunoasterii in domeniu protectiei plantelor si rezolvarii unor probleme specifice
 2. Creearea deprinderilor de cercetare independenta si formarea capacitaților de a conduce grupuri de lucru si de a comunica in diverse contexte.

Obiective specifice

 1. Imprimarea unei viziuni actuale asupra bazelor stiintifice si a progreselor obtinute in tehnologiile de protectia culturilor, tratamente fitosanitare, metode de expertiza si control
 2. Formarea de profesionisti si cercetatori care sa dispuna de capacitatea operativa necesara dezvoltarii si evaluarii programelor de evaluare a unor strategii de protectia plantelor prin prognozarea riscului si interventia prin intermediul tratamentelor limitante
 3. Analiza tendințelor actuale in domeniul expertizei fitosanitare, a protectiei si legislatiei europene
 4. Castigarea expertizei necesare participarii la programe nationale si internationale privind activitatile de monitorizare si control a speciilor invazive, elaborarea unor strategii de combatere a bolilor, daunatorilor si buruienilor din culturi, utilizarea unor tehnici satelitare in evaluarea impactului schimbarilor climatice
 5. Insusirea metodelor si tehnicilor ultra moderne de evaluare a populatiilor biotice, prin utilizarea modelelor de predictie, metodelor statistice si a programelor GIS de ultima ora
 6. Aprofundarea caracteristicilor principale (de compozotie, mod de actiune, eficienta), ale produselor fitosanitare (biopreparate, pesticide), comercializate de catre marile companii de profil din Romania si Europa
 7. Evidentierea aspectelor necesare consultantei de specialitate; cunoasterea metodelor de determinare la nivel macro-microscopic; formarea capacitaților de expunere a celor mai eficiente strategii in contextul eficientei ecologice

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Agronomie

Specializare: Protecţia plantelor

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 14

Locuri disponibile (taxă): 36

Taxă anuală de studii: 2.100 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Media generala de admitere se calculeaza cu doua zecimale fara rotunjire astfel:
• 40% media aritmetica a anilor de studii;
• 30% media examenului de diploma/licenta;
• 30% nota obtinuta la proba orala (interviu pe baza unei tematici aprobata de Consiliul facultatii care organizeaza studiile universitare de masterat).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 26/07/2019

Perioadă probe: de la 29/07/2019

Perioadă rezultate: de la 29/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2019 până la 18/09/2019

Perioadă probe: de la 19/09/2019

Perioadă rezultate: de la 19/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de competență lingvistică
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
acte de schimbare a numelului, dacă este cazul(certificat de căsătorie, sentinţe judecătoreşti,etc)
foaia matricola/suplimentul la diploma de la liceul/facultatea absolvita
Anul 1
Interacţiuni biotice în ecosisteme
Epidemiologia bolilor plantelor
Zoologie aplicată în agroecosisteme
Statistică aplicată în protecţia plantelor
Legislaţie europeană în protecţia plantelor
Ecotoxicologie şi raţionalizarea tratamentelor
Metode de expertiză fitosanitară
Protecţia fitosanitară a culturilor protejate
Monitorizarea şi controlul insectelor invazive din ecosisteme
Anul 2
Protecţia culturilor în agricultura ecologică
Biologia şi controlul florei segetale
Sisteme de combatere integrate a nematozilor şi acarienilor din agroecosisteme
Sisteme de management a bolilor din agroecosisteme
Etică și integritate academică
Cercetare şi documentare pentru elaborarea disertaţiei
Practică (de specialitate +elaborarea lucrării de dizertaţie )
Susţinerea disertaţiei

Descriere

Facultatea de Agricultură înfiinţată în 1945, este cea mai veche facultate a universităţii noastre. Până în 1989 ea a funcţionat doar cu specializarea Agricultură, celelalte fiind înfiinţate, pe rând, după această perioadă, ca răspuns la solicitările realităţii agriculturii româneşti. În prezent, facultatea funcţionează cu următoarele specializări : -Agricultura -Biologie -Ingineria si protectia mediului in Agricultura -Protecţia plantelor -Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară -Masuratori terestre si cadastru

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I Al României” din Timişoara

Timisoara, Timis

Introducere

Universitate de referință în partea de vest a României, USAMVBT oferă o varietate de specializări academice agronomice în cadrul a 6 facultăți: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură și Silvicultură, Facultatea de Management Agricol, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii. 

Universitatea se mândrește cu un modern campus universitar, care a fost conceput ca un complex de clădiri – spații de învățământ, laboratoare pentru cercetare ştiinţifică, spaţii şi terenuri pentru activitatea de microproducţie şi producţie agroalimentară, localuri sociale: cămine, cantină, suprafeţe pentru activităţi sportive şi recreative. Studenții au la dispoziție spații modernizate recent, amfiteatre, laboratoare, săli de curs și seminar. Practica studenților din universitate se desfășoară la Stațiunea didactică, în Clinicile veterinare, la Stațiunea tinerilor naturaliști, precum și la firme de profil. Structura spațiilor de învățământ însumează 15.630 m² suprafață utilă și 25.370 m² suprafață desfășurată. USAMVBT oferă studenților un număr de 1.630 locuri în 5 cămine studențești. Camerele, amenajate cu mobilier modern, oferă conectare gratuită la Internet. Cantina studențească, cu un număr de 450 locuri si o suprafață de 1.589 m², este considerată una dintre cele mai moderne si frumoase din țară.

Universitatea şi-a lărgit continuu aria de colaborare cu unităţi de cercetare şi învăţământ din ţară şi mai ales din străinătate, având la această dată relaţii cu universităţi din peste 15 ţări.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.516

Programe similare

 • Protecţia plantelor

  Facultatea de Agricultură/Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

 • Protecţia plantelor

  Facultatea de Agricultură/Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I Al României” din Timişoara

 • Protecția plantelor

  Facultatea de Agricultură/Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

 • Agricultura ecologica

  Facultatea de Agricultură/Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I Al României” din Timişoara

 • Gestiunea mediului si resurselor naturale

  Facultatea de Agricultură/Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I Al României” din Timişoara

Lista de comparație