Managementul înregistrãrii sistematice în contextul dezvoltãrii rurale
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

1. MISIUNEA

Misiunea principala a programului de MANAGEMENTUL INREGISTRARII SISTEMATICE IN CONTEXTUL DEZVOLTARII RURALE este de a pregati specialisti in domeniul dezvoltarii rurale la nivel national.

Ponderea populatiei rurale si a suprafetei ocupate de spatiul rural, precum si importanta vietii rurale pentru o tara, fac ca problema dezvoltarii si amenajarii rurale sa capete dimensiuni si importanta nationala si internationala.

Problema dezvoltarii si amenajarii rurale este una dintre cele mai complexe teme ale contemporaneitatii, datorita faptului ca, in esenta sa, presupune realizarea unui echilibru intre cerinta de conservare a spatiului rural economic, ecologic si social-cultural, pe de o parte, si tendinta de modernizare a vietii rurale, pe de alta parte. In acelasi timp, dezvoltarea si amenajarea rurala se afla la confluenta dintre tendinta de expansiune a urbanului, a dezvoltarii agresive a industriei in spatiul rural si cerinta de a mentine, pe cat este posibil, ruralul la dimensiunile sale actuale. In fine, dezvoltarea si amenajarea rurala, care tinde sa se modernizeze, sa se europenizeze ca arie de cuprindere, la nivelul fiecarei tari, are ca principal obiectiv mentinerea si conservarea caracterului national al spatiului si culturii rurale, iar acolo unde s-au produs grave distrugeri (fizice sau socio-culturale) locale, regionale sau nationale (cum este cazul tarilor foste comuniste si in unele zone superindustrializate in Europa occidentala) se propunea solutia reconstructiei sau, eventual, a restaurarii acestor zone, in sensul readucerii lor la standardele de ruralitate.

In cadrul specializarii de ,,MANAGEMENTUL INREGISTRARII SISTEMATICE IN CONTEXTUL DEZVOLTARII RURALE” un rol important il are posibilitatea de a aplica tehnicile si cunostintele din domeniu in cadrul cercetarii si proiectelor aferente din domenii conexe, realizandu-se astfel o interdisciplinaritate si corelare a directiilor de studiu si cercetare-dezvoltare. In acest sens, misiunea specializarii este de a aprofunda notiunile legate de cunoasterea, cercetarea, ameliorarea si dezvoltarea spatiului rural, activitati de importanta vitala pentru o tara, atat prin dimensiunea spatiului rural, exprimata prin suprafata detinuta, cat si prin ponderea populatiei ocupate in activitati productive, de servicii social-culturale, de habitat si de turism.

Alaturi de cele amintite mai sus, dezvoltarea unor ferme individuale, sistematizarea si amenajarea intregului spatiu rural, alimentarile cu apa si evacuarile de ape uzate, in mod controlat, evidența situatiei parcelelor cadastrale, toate acestea fac necesara pregatirea unui specialist in domeniul dezvoltarii rurale.

2. OBIECTIVE

Obiectivele de formare specifice specializarii de MANAGEMENTUL INREGISTRARII SISTEMATICE IN CONTEXTUL DEZVOLTARII RURALE sunt generate de indeplinirea si punerea in aplicare a urmatoarelor trei categorii de obiective:

Obiective cognitive:

 • dezvoltarea capacitații de a utiliza concepte specifice inregistrarii sistematice in contextul dezvoltarii rurale;
 • formarea capacitații de evaluare a gradului de complexitate a activitaților specifice inregistrarii sistematice in raport cu specificul fiecarei zone rurale;
 • dezvoltarea abilitaților de interpretare a paradigmelor din domeniul inregistrarii sistematice in vederea identificarii unor soluții favorabile dezvoltarii rurale.

Obiective aplicative:

 • formarea deprinderilor de elaborare si implementare a strategiilor specifice managementului dezvoltarii spatiului rural;
 • antrenarea capacitații de gestionare si promovare a resurselor de dezvoltare rurala durabila;
 • dezvoltarea abilitaților de conducere a actiunilor de inregistrare sistematica in contextul dezvoltarii rurale;
 • formarea capacitații de consiliere profesionala in vederea promovarii inregistrarii sistematice in mediul rural;
 • dezvoltarea capacitații de elaborare a unor proiecte profesionale specifice domeniului inregistrarii sistematice;
 • dezvoltarea deprinderilor de aplicare a modelelor si tehnicilor de inregistrare sistematica in vederea optimizarii activitatilor din mediul rural.

Obiective de comunicare si relationare:

 • dezvoltarea capacitatii de comunicare si negociere cu beneficiarii lucrarilor de inregistrare sistematica;
 • dezvoltarea deprinderilor de relaționare interpersonala și lucru in echipa;
 • formarea prin pregatire psiho-pedagogica a unor cadre didactice de specialitate in domeniul dezvoltarii rurale.

Misiunea specializarii este didactica, stiintifica si de consulting. Principala preocupare o reprezinta pregatirea profesionala la un inalt nivel stiintific si tehnologic a viitorilor specialisti ce vor activa in domeniul dezvoltarii rurale. In acest sens, planul de invatamant si continutul programelor disciplinelor urmaresc realizarea unei pregatiri profesionale corespunzatoare care la va da posibilitatea absolventilor sa desfasoare activitati in institutii publice si private din domeniile de competenta, servicii de consultanta, in invatamant si cercetare sau ca experti in domeniu. In paralel, se urmareste antrenarea studentilor in activitatile de cercetare stiintifica a disciplinelor de profil, inclusiv a celor angajati pe baza de contract, in vederea formarii deprinderilor si insusirii metodicii de cercetare.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Inginerie şi management în agricultură și dezvoltare rurală

Specializare: Management şi dezvoltare rurală

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 14

Locuri disponibile (taxă): 36

Taxă anuală de studii: 2.100 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Media generala de admitere se calculeaza cu doua zecimale fara rotunjire astfel:
• 40% media aritmetica a anilor de studii;
• 30% media examenului de diploma/licenta;
• 30% nota obtinuta la proba orala (interviu pe baza unei tematici aprobata de Consiliul facultatii care organizeaza studiile universitare de masterat).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 26/07/2019

Perioadă probe: de la 29/07/2019

Perioadă rezultate: de la 29/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2019 până la 18/09/2019

Perioadă probe: de la 19/09/2019

Perioadă rezultate: de la 19/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de competență lingvistică
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
acte de schimbare a numelului, dacă este cazul(certificat de căsătorie, sentinţe judecătoreşti,etc)
foaia matricola/suplimentul la diploma de la liceul/facultatea absolvita
Anul 1
Economia spaţiului rural
Managementul dezvoltării rurale durabile
Managementul proiectelor de finanțare pentru dezvoltare rurală
Dreptul de proprietate
Cadastru digital și carte funciară
Cartografie digitală
Tehnici și tehnologii moderne de achiziție a datelor
Metode moderne de evaluare a proprietății imobiliare
Anul 2
Lucrări speciale de îmbunătățiri funciare
Acorduri, avize și autorizații
Tehnici moderne de proiectare
Fotointerpretare și modelare 3D
Etică și integritate academică
Practică de specialitate
Cercetare ştiinţifică, documentare şi întocmire lucrare de disertaţie
Susţinerea lucrării de disertaţie

Descriere

Facultatea de Agricultură înfiinţată în 1945, este cea mai veche facultate a universităţii noastre. Până în 1989 ea a funcţionat doar cu specializarea Agricultură, celelalte fiind înfiinţate, pe rând, după această perioadă, ca răspuns la solicitările realităţii agriculturii româneşti. În prezent, facultatea funcţionează cu următoarele specializări : -Agricultura -Biologie -Ingineria si protectia mediului in Agricultura -Protecţia plantelor -Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară -Masuratori terestre si cadastru

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I Al României” din Timişoara

Timisoara, Timis

Introducere

Universitate de referință în partea de vest a României, USAMVBT oferă o varietate de specializări academice agronomice în cadrul a 6 facultăți: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură și Silvicultură, Facultatea de Management Agricol, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii. 

Universitatea se mândrește cu un modern campus universitar, care a fost conceput ca un complex de clădiri – spații de învățământ, laboratoare pentru cercetare ştiinţifică, spaţii şi terenuri pentru activitatea de microproducţie şi producţie agroalimentară, localuri sociale: cămine, cantină, suprafeţe pentru activităţi sportive şi recreative. Studenții au la dispoziție spații modernizate recent, amfiteatre, laboratoare, săli de curs și seminar. Practica studenților din universitate se desfășoară la Stațiunea didactică, în Clinicile veterinare, la Stațiunea tinerilor naturaliști, precum și la firme de profil. Structura spațiilor de învățământ însumează 15.630 m² suprafață utilă și 25.370 m² suprafață desfășurată. USAMVBT oferă studenților un număr de 1.630 locuri în 5 cămine studențești. Camerele, amenajate cu mobilier modern, oferă conectare gratuită la Internet. Cantina studențească, cu un număr de 450 locuri si o suprafață de 1.589 m², este considerată una dintre cele mai moderne si frumoase din țară.

Universitatea şi-a lărgit continuu aria de colaborare cu unităţi de cercetare şi învăţământ din ţară şi mai ales din străinătate, având la această dată relaţii cu universităţi din peste 15 ţări.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.516

Programe similare

 • Management şi dezvoltare rurală (IFR)

  Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală/Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

 • Managementul dezvoltării rurale durabile

  Facultatea de Management și Turism Rural/Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I Al României” din Timişoara

Lista de comparație