Inginerie industrială (în limba engleză - Industrial engineering)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

We address to you, enthusiastic high school graduates, friends and future students and we would like to thank you for accepting to receive our offer.
To choose a faculty, to go directly to a particular specialization within, means to select a career, a personal development direction and a path to success. The moment is very important and the choice should be done with the mind and soul, wisely and with confidence to the future. The faculty of Engineering and Management of Technological Systems - I.M.S.T., our faculty, is celebrating this year, the age of 55 years.
For more than half a century, our faculty has formed specialists who can occupy different positions ranging from the designer of a carousel lathe with a sliding table of 16 meters, to the responsible in charge with the quality management in a company producing dairy products to the technologist who pursue the manufacturing of his brother toys, or to the credit officer who oversaw the dossier of his father helping him to obtain a bank loan.
Our faculty is known for its reliability, attention to students and its concern for continuous improvement activity, openness to new and different opportunities after graduation.
Undergraduate studies, with a duration of 4 years, are generously represented in our offer to those who want to be major players in a performance that reveals to the world the answer to the question "How it's made?" referring to anything surrounding us.
We invite you to join our team and if you do, we just say that you've made a good choice and we will do the best to not disappoint you.
Later, the facts will convince you! You will find that we are not preparing specialists for the present but for the future. And we are proud to prepare you!

 

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie industrială

Specializare: Inginerie industrială

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 125 lei

Descriere

Admiterea la Facultatea IMST a absolvenților de liceu cu diplomă de Bacalaureat (sau diplomă echivalentă acesteia) se face luând în considerare media examenului de Bacalaureat (20%) şi media unui test grilă cu 10 întrebări care se generează pentru fiecare candidat în parte, în ziua înscrierii. Cele 10 întrebări sunt generate din următoarele discipline:
  • Algebră și elemente de analiză matematică;
  • Fizică sau Geometrie şi Trigonometrie sau Economie (la alegerea candidatului).

* Pentru programul de studii Industrial Engineering (IE) candidații trebuie să aibă calificativul de competenţă lingvistică cel puțin B2 la Examenul de Bacalaureat sau atestat de limba engleză (Cambridge, Toefl etc.) cu calificativul de cel puțin B2, în conformitate cu Cadrul European de Referinţă pentru Limbi Străine.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 25/07/2019 până la 26/07/2019

Perioadă rezultate: de la 27/07/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Tehnical Mechanics
General Chemistry
Mathematics 1
Computer Programming 1
Communication
English language
A1.1 (Foreign Languages 1 - French, Romanian, German)
Sport
Ethics
Psihologia educației
Știinta informării și documentării în cultura digitală
Mechanics of Materials 1
Mathematics 2
General Physics
Materials Science
Computer Programming 2
A1.2 (European Culture and Civilization, European Integration)
Sport
Practical stage
Foreign Languages 2 (French, Romanian, German)
Pegagogie 1
Volunteering 1
Anul 2
Tehnical Drawing
Mechanics of Materials 2
Probability and Statistics
Computer Aided Design 1
Databases
Sport
Foreign Languages 3 (French, Romanian, German)
Pegagogie 2
Tolerances Design
Materials Technology
Economics
Computer Aided Design 2
Machine elements
A2.1 (Modelling and simulation, Mechanical Vibrations)
Sport
Practical Stage
Foreign Languages 4 (French, Romanian, German)
Didactica specialității
Volunteering 2
Anul 3
Mechanical Systems Design
Instrumentation and Measurement
System and Project Management
Manufacturing Processes 1
Computer Aided Engineering
A3.1 (Biomechanical Structures, Finite Element Analysis of Solids)
Foreign Languages 5 (French, Romanian, German)
Instruire asistată de calculator
Practică pefagogică în învățământul preuniversitar obligtoriu 1
Psychology
Production and Operation Management
Machine Tools
Robotics
Manufacturing Processes 2
Engineering Economics
Practical Stage
A3.2 (Supply Chain Management, Industrial Management)
Foreign Languages 6 (French, Romanian, German)
Managementul clasei de elevi
Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu 2
Examen absolivire. Nivel I
Volunteering 3
Anul 4
Computer Aided Manufacturing
Industrial Logistics
Product Design and Development
Integrated Production Systems
A4.1 (Leadership Lab, Internship Lab)
Foreign Languages 7 (French, Romanian, German)
Intercultural Cooperation
Entrepreneurship and Innovation
Technology Strategy
Quality Assurance
Graduate project
Practical Stage
Foreign Languages 8 (French, Romanian, German)
Organizational Management
Volunteering 4

Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti

Descriere

Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice este a treia facultate, după numărul de studenţi, dintre cele 15 facultăţi ale Universității POLITEHNICA din Bucureşti. 
Facultatea IMST coordonează programe de studii pe cele trei niveluri Bologna, după cum urmează:

  • studii universitare de Licență cu 10 programe de studii de licenţă acreditate în 3 domenii ştiințifice de ierarhizare
  • studii universitare de Masterat, cu 26 de programe de studii acreditate în 6 domenii ştiințifice de ierarhizare
  • studii universitare de Doctorat, în 2 domenii ştiințifice de doctorat

De asemenea, în cadrul Facultăţii IMST îşi desfăşoară activitatea 6 centre de cercetare CTANM/ Centrul de Tehnologii Avansate Pentru Materiale Noi - unul dintre cele 4 centre de excelenţă VET din ţară, conform evaluării Agenţiei Naţionale Leonardo da Vinci, OPTIMUM/ Centrul Naţional de Cercetare a Performanţelor Sistemelor Tehnologice, PREMINV/ Centrul de Pregătire în Managementul şi Ingineria Întreprinderilor Virtuale, CAMIS/ Centrul de cercetare, consulting şi Asistenţă tehnică în Ingineria Materialelor şi Sudare, CCMA/ Centrul de Cercetări de Mecanică Aplicată, ICIP/ International Centre of Integrative Projects. 
De asemenea, facultatea patronează trei centre de instruire, CPAC-CA/ Centrul de Perfecționarea in Asigurarea Calității și Certificare Auditori, CECA/ Centrul de Instruire si Testare ECDL CAD şi CEPEC/ Centrul de Promovare a Educaţiei Continue.

La facultatea IMST sunt înmatriculaţi 3103 studenţi la ciclurile de licenţă şi masterat și  298 doctoranzi in stagiu.

Studenți înmatriculați licență: 2.143

Studenți înmatriculați master: 1.265

Burse: Bursă de merit, Bursă de merit, Bursă de performanta, Bursă de ajutor social

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 13.000

Programe similare

Lista de comparație