Ingineria sudării
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Specializarea INGINERIA SUDĂRII funcţionează în cadrul Departamentului Tehnologia Materialelor și Sudare din Facultatea Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice, Universitatea Politehnica din Bucureşti și a fost înfiinţată in anul 1978. Aceasta aparţine domeniului fundamental Științe Inginerești domeniul de studii universitare de licenţa INGINERIE INDUSTRIALĂ,

Absolvenţii specializării Ingineria Sudării se bucură de o meritată apreciere pe piaţa forţei de muncă din România, datorită pregătirii complexe şi de înalt nivel de care dau dovadă în activitatea economică, în diferite sectoare de activitate, precum: realizarea de structuri metalice, tehnică nucleară, echipamente pentru rafinării şi instalaţii petrochimice, construcţia de nave, automobile, vagoane şi locomotive, aeronave, echipamente agricole şi bunuri de consum etc. Mulţi dintre absolvenţii specializării IS îşi desfăşoară in prezent activitatea în străinătate: S.U.A., Canada, Franţa, Germania, Belgia, Australia, Turcia, Cehia ş.a., unii dintre aceştia ajungând în scurt timp şefi de compartimente şi manageri, ca o recunoaştere a competenţei şi a importantei muncii lor (Airliquide Ductil Buzău, Linde, ESAB, etc).

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie industrială

Specializare: Ingineria sudării

Taxă anuală de studii: 4.000 lei

Taxă de înscriere: 125 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 05/04/2021 până la 22/06/2021

Perioadă probe: de la 19/07/2021

Perioadă rezultate: de la 25/07/2021

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2021 până la 17/07/2021

Perioadă probe: de la 19/07/2021

Perioadă rezultate: de la 25/07/2021

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Certificat de naștere;
Fișă de înscriere
buletinul sau cartea de identitate – original și copie;
diploma sau adeverința de bacalaureat (original)
dovada platii de inscriere
foaia matricolă eliberată de liceu (original)
trei fotografii, realizate recent (format 3x4 cm, color, pe hârtie mată)
Anul 1
Mecanici 1
Mecanică 1
Chimie
Programarea Calculatoare 1
Știința Materialelor
Desen tehnic 1
Bazele ingineriei industriale
A1.1 (Limba Modernă 1 – Engleză, Franceză, Germană)
Psihologia educației
Știința informării și documentării în cultura digitală
Educației fizică 1
Matematici 2
Fizică 1
Tehnologia Materialelor 1
Mecanica 2
Programarea Calculatoarelor 2
Rezistența Materialelor 1
Desen Tehnic 2
Grafică asistată de calculator
Pedagogie 1
Educație fizică 2
Limba Modernă 2 (Engleză, Franceză, Germană)
Anul 2
Matematici 3
Rezistența Materialelor 2
Organe de Mașini 1
Tehnologia Materialelor 2
Fizică 2
Desen Tehnic 3
Baze de Date
Economie
Pedagogie 2
Educație Fizică 3
Limba Modernă 3 (Engleză, Franceză, Germană)
Matematici 4
Mecanisme
Proiectare asistată de calculator
Organe de mașini 2
Toleranțe geometrice
Dezvoltare durabilă
Tehnologia sudării prin presiune 1
Prelucrări complentare
Teoria proceselor de sudare 1
Practica 1
A2.1 (Mecanica fluidelor, Procese de operare)
Didactica specialității
Educație fizică 4
Limba Modernă 4 (Engleză, Franceză, Germană)
Voluntariat 2
Anul 3
Inspecția calității îmbinărilor sudate 1
Tehnologia sudării prin topire 1
Tehnologia sudării prin presiune 2
Teoria proceselor de sudare 2
Procedee conexe sudării
Tehnologia informației în inginerie 1
Materiale și tratamente pentru structuri sudate
A3.1 (Proiectare 3D, Fiabilitatea sistemelor mecanice)
A3.2 (Managementul comunicării, Legislație și protecția consumatorului)
Instruire asistată de calculator
Practica pedagoică în învățământul preuniveristar obligatoriu 1
Inspecția calității îmbinărilor sudate 2
Tehnologia sudării prin topire 2
Tehnologia sudării prin topire, proiect
Asigurarea calității structurilor sudate
Echipamente de sudare 1
Ingineria suprafețelor structurilor sudate
Tehnologia informației în inginerie 2
Practică 2
A3.3 (Managementul de proiect, Informatizarea și optimizarea proceselor tehnologice)
Managementul clasei de elevi
Practică pedagogică în învățămânul preuniversitar obligatoriu 2
Examen de absolvire. Nivel I
Voluntariat 3
Anul 4
Echipamente de sudare 2
Mecanizarea și automatizarea proceselor de sudare 1
Proiectarea și omologarea structurilor sudate 1
Informatizarea și optimizarea proceselor de control
Informatizarea și optimizarea proceselor de sudare 1
A4.1 (Management industrial, Managementul resurselor umane)
A4.2 (Materiale avansate, Logistică industrială)
A4.3 (Modelare și simulare, Pregătirea proceselor de fabricație)
Macanizarea și automatizarea proceselor de sudare 2
Mecanizarea si automatizarea proceselor de sudare, proiect
Proiectarea și omologarea structurilor sudate 2
Informatizarea și optimizarea proceselor de sudare 2
Recondiționarea și reabilitarea proceselor
Ecotehnologie și dezvoltare durabilă
Pregătire proiect diplomă
A4.4 (Marketing în domeniul sudării, Managementul deșeurilor)
Practică 3
Voluntariat 4

Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti

Descriere

Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice este a treia facultate, după numărul de studenţi, dintre cele 15 facultăţi ale Universității POLITEHNICA din Bucureşti. 
Facultatea IMST coordonează programe de studii pe cele trei niveluri Bologna, după cum urmează:

 • studii universitare de Licență cu 10 programe de studii de licenţă acreditate în 3 domenii ştiințifice de ierarhizare
 • studii universitare de Masterat, cu 26 de programe de studii acreditate în 6 domenii ştiințifice de ierarhizare
 • studii universitare de Doctorat, în 2 domenii ştiințifice de doctorat

De asemenea, în cadrul Facultăţii IMST îşi desfăşoară activitatea 6 centre de cercetare CTANM/ Centrul de Tehnologii Avansate Pentru Materiale Noi - unul dintre cele 4 centre de excelenţă VET din ţară, conform evaluării Agenţiei Naţionale Leonardo da Vinci, OPTIMUM/ Centrul Naţional de Cercetare a Performanţelor Sistemelor Tehnologice, PREMINV/ Centrul de Pregătire în Managementul şi Ingineria Întreprinderilor Virtuale, CAMIS/ Centrul de cercetare, consulting şi Asistenţă tehnică în Ingineria Materialelor şi Sudare, CCMA/ Centrul de Cercetări de Mecanică Aplicată, ICIP/ International Centre of Integrative Projects. 
De asemenea, facultatea patronează trei centre de instruire, CPAC-CA/ Centrul de Perfecționarea in Asigurarea Calității și Certificare Auditori, CECA/ Centrul de Instruire si Testare ECDL CAD şi CEPEC/ Centrul de Promovare a Educaţiei Continue.

La facultatea IMST sunt înmatriculaţi 3103 studenţi la ciclurile de licenţă şi masterat și  298 doctoranzi in stagiu.

Studenți înmatriculați licență: 2.143

Studenți înmatriculați master: 1.265

Burse: Bursă de merit, Bursă de merit, Bursă de performanta, Bursă de ajutor social

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 13.000

Programe similare

 • Ingineria sudării

  Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă/Universitatea "Ovidius" din Constanţa

 • Calitate și certificare în construcțiile sudate

  Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă/Universitatea "Ovidius" din Constanţa

 • Ingineria Sudării

  Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial/Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

 • Ingineria sudării

  Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor/Universitatea "Transilvania" din Braşov

Lista de comparație