Agricultură
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studii Agricultură pregătește specialiști care vor avea cunoștințe și competențe privind: - Elaborarea tehnologiilor de producție agricolă  durabilă, organizarea şi coordonarea realizării proceselor de producție;

- Elaborarea de strategii pentru implementarea Politicilor Agricole Comunitare la nivel național ; 

- Diagnosticarea şi gestionarea problemelor legate de organizarea şi managementul fermelor agricole;

- Producerea de material biologic de calitate pentru înmulțirea plantelor de cultură;

- Expertizarea terenurilor agricole, gestionarea şi alocarea fondurilor pentru agricultură;

- Asigurarea serviciilor de consultanță şi extensie în agricultură

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Agronomie

Specializare: Agricultură

Locuri disponibile (total): 100

Locuri disponibile (buget): 55

Locuri disponibile (taxă): 45

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Concurs de admitere pe bază de dosare -100% media examenului de bacalaureat;

Criterii de departajare:

Criteriul 1. Nota la proba Matematică obţinută la Examenul de Bacalaureat. Criteriul 2. Nota la disciplina la alegere a profilului obţinută la Examenul de Bacalaureat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019 până la 27/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 16/09/2019

Perioadă rezultate: de la 17/09/2019 până la 21/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Matematica si Statistica
Biofizica si meteorolobie
Baza energetica pentru agricultura
Botanica I
Pedologie I
Limba Straina I
Botanica II
Pedologie II
Educatie fizica I
Informatica
Topografie si desen tehnic
Topografie si desen tehnic
Biochimie
Masini agricole si horticole I
Practica (3sapt=90 ore)
Microbiologie
Introducere in agricultura
Conducerea tractorului
Limba straina II
Educatie fizica II
Anul 2
Masini agricolesi horticole II
Fiziologia plantelor
Genetica I
Agrochimia I
Agrotehnica
Ecologie si protectia mediului
Genetica II
Agrochimia II
Agrotehnica II
Fitopatologie
Etomopatologie
Practica(3sapt=90 ore)
Constructii agricole
Cadastru agricol
Educatie fizica III
Educatie fizica IV
Anul 3
Viticultura
Cultura pajistilor si plantelor furajere I
Fitotehnie II
Legumicultura I
Pomicultura I
Imbunatatiri funciare I
Cultura pajistilor si plantelor furajere II
Fitotehnie
Legumicultura II
Pomicultura II
Imbunatatiri funciare II
Ameliorarea plantelor agricole I
Practica (3 sapt= 90 ore)
Cultura plantelor medicinale si aromatice
Economie agrara
Exploatarea masinilor agricole
Tehnologie experimentala
Dezvoltare durabila

Facultatea de Agronomie

Universitatea din Craiova

Craiova

Descriere

Facultatea de Agricultură şi Horticultură este una dintre cele mai vechi instituţii de învăţământ superior agronomic din România, a cărui existenţă este atestată prin Legea nr. 138 din 25 aprilie 1947. Oferta educaţională, flexibilă şi dinamică, este reprezentată prin programe de studiu la ciclul de licenţă, atât la forma de învăţământ ZI cât şi la forma de învăţământ ID/IFR, în concordanţă cu exigenţele şi normativele ARACIS, asigurând compatibilitatea cu cadrul naţional al calificărilor (RNCIS) şi Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS). Absolvenţii Facultăţii de Agricultură şi Horticultură pot aprofunda şi dezvolta cunoștințele de specialitate prin parcurgerea modulelor de MASTERAT şi a ŞCOLII DOCTORALE, în urma cărora sunt dobândite cunoștințe şi competenţe de vârf în domeniile respective. Graţie numeroaselor relaţii de colaborare şi parteneriat la nivel naţional şi internaţional, Facultatea de Agricultură şi Horticultură oferă studenţilor şi masteranzilor posibilitatea de studiu în Universităţile partenere (Universitatea Bourgogne, Institut Universitaire de la Vigne et du Vin Jules Guyot – Franţa, Universitatea Montpellier Supragro – Franţa, Universita’Degli Studi Della Tuscia – Italia, Technological Education Institution of Larissa – Grecia, Karadeniz Teknik Universitesi, Marmara Universitesi Istanbul, Mehmet Akif Ersoy University-Turcia, Universidad de Castilla la Mancha Albacete, Universidad de la Rioja, Logrono- Spania, Paisii Hilendarski University of Plovdiv, Bulgaria) prin intermediul burselor oferite de LLP/ERASMUS, Agenţia Francofonă, Catedra UNESCO Culture et Tradition du Vin ş.a. În cei 65 de ani de existenţă a învăţământului superior de profil s-a format un corp profesoral recunoscut pe plan naţional şi internaţional care, alături de baza materială de care dispune în prezent Facultatea de Agricultură şi Horticultură, asigură pregătirea teoretică şi practică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor la cele mai înalte standarde.

Studenți înmatriculați licență: 1.372

Studenți înmatriculați master: 458

Universitatea din Craiova

Craiova, Dolj

Introducere

Universitatea din Craiova este o instituţie de stat pentru învăţământ superior de prim rang, evaluarea instituţională a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 2009 finalizându-se cu acordarea „Gradului de încredere ridicat”.

Universitatea din Craiova s-a situat, în toate clasamentele naţionale şi internaţionale realizate în ultimii 20 de ani, în primele 10 universităţi din România. În University Ranking by Academic Performance 2011, Universitatea din Craiova este plasată în categoria B, pe locul 1.630 în lume. În Ranking web of World Universities realizat în iulie 2012, Universitatea din Craiova figurează pe locul 10/111 în clasamentul universităţilor româneşti şi pe locul 1.222 în topul mondial. În Mondial Top Universities and Colleges 2012, ocupă poziţia 8 (în România) şi 1.421 (în lume). University Web Ranking 2012 plasează Universitatea din Craiova pe locul 10 între universităţile româneşti şi pe locul 1.707 mondial.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 3.100

Programe similare

Lista de comparație