Administrarea afacerilor (în limba germană)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Absolventii programului de studii licenta al FABIZ, se indreapta preponderent spre mediul privat, in special catre marile corporatii atat la nivel national dar si international. Exista insa o componenta de 15-20% care de la finalizarea studiilor urmeaza calea antreprenoriatului. La sfarsitul celor trei ani, ne asteptam ca studentii nostri sa stapaneasca printre altele notiuni de economie, contabilitate, marketing, management, statistica si informatica la nivel avansat. Totodata, programele noastre de studiu, desfasurate complet in limbi straine, sunt si o poarta catre companiile care cer cunostinte de specialitate in limbile engleza, germana sau franceza.

Limba de predare: Germană

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Administrarea afacerilor

Specializare: Administrarea afacerilor

Locuri disponibile (total): 118

Locuri disponibile (buget): 25

Locuri disponibile (taxă): 93

Ultima medie (buget): 8.51

Ultima medie (taxă): 6.86

Taxă anuală de studii: 4.000 lei

Taxă de înscriere: 120 lei

Descriere

Admiterea la studiile universitare de licenţă, organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă, se desfășoară pe platforma admitere.ase.ro, prin concurs bazat pe:

1. ESEU MOTIVAȚIONAL 300-500 cuvinte

2.PROBĂ DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ(pentru studenții care optează pentru programe cu predare în limbă străină)

3.MEDIE GENERALĂ DE ADMITERE calculată ca medie ponderată între media obținută la examenul de bacalaureat cu 70% și media anilor de studii cu 30%

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 13/07/2020 până la 17/07/2020

Perioadă probe: de la 22/07/2020

Perioadă rezultate: de la 20/07/2020 până la 01/08/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
1 Fotografie tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Certificat de competență lingvistică
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Declarația pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor încărcate pe platforma admiterii și corespondența dintre actele digitale/scanate și cele originale
Diplomă de Bacalaureat
Dovada achitării taxei de înscriere
Eseu motivațional
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Microeconomie
Matematica aplicata in economie
Introducere in contabilitate
Dreptul afacerilor
Bazele economiei intreprinderii
Macroeconomie
Managementul afacerilor
Marketing
Cultura antreprenoriala
Baze de date pentru afaceri
Etica in afaceri
Introducere in limbaj economic (lb engleza)
Introducere in limbaj economic (lb germana)
Educație fizică și sport
Anul 2
Contabilitate financiara
Drept comercial
Statistica pentru afaceri
Finante generale
S.I.G
Tehnologii pentru e-business
Contabilitate manageriala
Informatica decizionala
Managementul relatiilor cu clientii
Dreptul U.E.
R.F.I.
Managementul schimbarii
Practica. Managementul afacerilor
Proiecte economice si jocuri de afaceri
Limba germana
Limba engleza
Educatie fizica si sport
Anul 3
Marketing international
Cultura si performanta in afaceri
Mediul european de afaceri
Managementul resurselor umane
Asigurari si reasigurari
Strategii de afaceri
Econometrie
Management operational
Analiza economico-financiara
Procese decizionale in afaceri
Managementul intercultural
Tehnici si operatiuni bancare pentru afaceri
Negocieri de afaceri
Antreprenoriat social

Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine

Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE)

Bucuresti

Descriere

Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine, din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti este o “şcoală de întâlnire”, în care se îmbină armonios experienţa curriculară a unor universităţi europene de prestigiu cu specificitatea economiei româneşti. Dovadă stau multiplele contacte de cooperare cu: Universitatea din Orleans – Franţa Universitatea din Nantes – Franţa Universitatea Nancy – Franţa ENSAM Cluny – Franţa Universitatea din Bremen – Germania Universitatea din Trier – Germania Fachhochschule Bochum – Germania Westfälische Hochschule Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen- Germania Universitatea Klagenfurt – Austria Universitatea Akron – Ohio, SUA.

Studenţii noştrii pot beneficia de burse de studii în străinătate de tip SOCRATES / ERASMUS sau cele de tip DAAD (Serviciul German pentru Schimburi Academice) şi Agenţia Universitară a Francofoniei.

În prezent facultatea noastră are 1.900 de studenţi din România şi din alte 44 de ţări. Durata studiilor este de trei ani pentru licenţă, doi ani pentru masterat şi trei ani pentru doctorat.

Misiunea Facultăţii Administrarea Afacerilor, cu predare în limbă străine este aceea de a forma excelenţă în administrarea afacerilor prin servicii de educaţie care răspund exigenţelor academice şi nevoilor existente pe piaţa muncii. Ne bazăm pe un corp profesoral valoros, entuziast, dinamic, motivat şi puternic conectat la reţelele de învâţământ şi cercetare din marile universităţi ale lumii. Prin inovare vom deveni lideri, iar absolvenţii noştri vor intra în elita profesională a României.

Printre organizaţiile care au angajat absolvenţi ai facultăţii noastre se numără BCR – Erste Bank, OMV Romania, BRD – Groupe Société Générale, Raiffeisen Bank, PriceWaterHouse Coopers , Dacia – Groupe Rénault, Procter & Gamble, Bricostore Romania, Ministry of Finance of Romania, Mobilrom, Ion Ţiriac Commercial Bank, Praktiker, Cargill Investors Services, Carrefour Romania, , Deloitte & Touche, Ernst & Young, Satel Consultants, International Group Computers, Sicomed, KPMG, Danone Romania, Metro Romania, Unilever Romania, ING Nederlanden, Michelin Romania, World Trade Center.

Studenți înmatriculați licență: 315

Studenți înmatriculați master: 422

Promovabilitate licență: 93%

Procent continuare studii: 8%

Angajabilitate la 6 luni: 92%

Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Înfiinţată prin Decret Regal, la 6 aprilie 1913, din iniţiativa lui Nicolae D. Xenopol, Ministrul Industriei şi Comerţului, sprijinit de un grup de tineri economişti formaţi la universităţi prestigioase din Germania, Franţa şi Anglia, Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale a fost prima instituţie de învăţământ economic superior din România.

Încă de la început s-a confruntat cu mari probleme materiale, lipsa unui local propriu şi recunoaştere din partea instituţiilor universitare. În primele două decenii, A.I.S.C.I. s-a subordonat Ministerului Industriei şi Comerţului, perioada în care a depăşit toate obstacolele materiale, precum şi pe cele privind recunoaşterea sa ca instituţie de învăţământ superior: construcţia Palatului Academiei din Piaţa Lascăr Catargiu, astăzi Piaţa Romana (1924-1926); organizarea doctoratului (1921); un corp profesoral format din personalităţi de prestigiu: Anton Davidoglu, Stanislas Cihoski, I. N. Angelescu, Ion Răducanu, Virgil Madgearu, Victor Slăvescu, Constantin Bungetianu, Andrei Rădulescu, Gheorghe Taşcă, Nicolae Iorga (din 1931), Gromoslav Mladenatz s.a.

Modificările aduse în aprilie 1935 la legea privind funcţionarea A.I.S.C.I. au consfinţit trecerea Academiei în subordinea Ministerului Instrucţiunii Publice. Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Legea nr. 299 din 18 august 1947 privind reorganizarea şi transformarea Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale şi a Academiei de Studii Cooperatiste din Bucureşti în Academia de Ştiinţe Comerciale şi Cooperatiste, face primul pas în vederea schimbărilor pe care le-a cunoscut fosta Academie Comercială. În perioada comunistă, prin Decretul nr. 175 din 3 august 1948, se realizează reforma învăţământului, Academia de Ştiinţe Comerciale şi Cooperatiste fiind transformată in Institutul de Ştiinţe Economice şi Planificare după modelul instituţiilor de învăţământ superior sovietic. Începand cu anul universitar 1967-1968, învăţământul economic din România îşi redescoperă vocaţia europeană, I.S.E.P. este reorganizat şi transformat în Academia de Studii Economice din Bucureşti, denumire care s-a păstrat până astăzi.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.838

Programe similare

Lista de comparație