Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Pe parcursul celor 4 ani de studiu, studenții care urmează aceasta specializare își vor însuși cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a capata urmatoarele competențe de specialitate: capacitatea de a utiliza principiile de dimensionare și reprezentare grafică, precum și de a întelege funcționarea echipamentelor și sistemelor tehnice din ingineria mediului;  alegerea, instalarea, exploatarea și service-ul mașinilor, echipamentelor și sistemelor biotehnice și ecologice (depoluare, ecologizare/ salubrizare, gestiunea integrată a deșeurilor, biotehnologii); conceperea, organizarea și conducerea proceselor de producție în ingineria sistemelor biotehnice și ecologice; elaborarea de documentații tehnice referitoare la echipamente și sisteme biotehnice și ecologice (studii de caz, auditari de mediu, buletine de analiză, notițe tehnice); capacitatea de adaptare la noile tehnologii prin documentare într-o limbă de circulație internațională și de elaborare a unui program de autoperfectionare.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Ingineria mediului

Specializare: Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

Locuri disponibile (total): 60

Locuri disponibile (buget): 60

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 125 lei

Descriere

Examenul de admitere constă în susținerea unui test grilă și a unui interviu.

Media de admitere se calculează în felul următor:

(punctaj/10) ∙ 0,8 + nota BAC ∙ 0,2

Mai multe detalii legate de examenul de admitere AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 25/07/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 2
Surse de radiatii si tehnici de protectie
Protectia mediului
Anul 3
Metode de combatere a zgomotelor si vibratiilor
Automatizarea proceselor biologice si biotehnologice
Tehnologii curate de prelucrare a produselor agricole
Anul 4
Administratie si legislatie rurala
Utilaje pentru ecologizarea localitatilor, Instalatii pentru reciclarea deseurilor
Sisteme pentru depoluare (apa, aer, sol)
Tehnologii de achizitie, monitorizare si diagnoza a calitatii mediului

Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti

Descriere

Industria alimentară, protecția mediului și agricultura sunt sectoare fundamentale ale tuturor economiilor naționale, ele reprezentând garanția existenței independente a națiunilor. În România, după ce vreme de câțiva ani s-au aflat în declin - ca de altfel întreaga economie - aceste ramuri industriale se află în prezent în plină expansiune. Reglementările internaționale stricte privind protecția mediului se impun a fi respectate și în țara noastra. Acestea sunt doar câteva motive pentru care necesarul de specialiști din domeniile sus-amintite este din ce în ce mai ridicat.

Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice vine în întampinarea acestei cereri cu specializări nu doar moderne, ci și necesare, care fac parte din doua domenii foarte importante ale dezvoltării economice: Inginerie Mecanică și Ingineria Mediului.

Cei care doresc sa devină ingineri mecanici, specialiști în construcția și exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru industria alimentară și a mașinilor agricole pot opta pentru specializarea Mașini și Instalații pentru Agricultură și Industria Alimentara. Cei care sunt atrași de problemele deosebit de vaste privind ecologia și protecția mediului se pot înscrie la una din specializările: Ingineria Sistemelor Biotehnice și Ecologice sau Ingineria Dezvoltării Rurale Durabile.

Posibilitățile de angajare ale absolvenților sunt deosebit de variate; ei își pot pune în valoare cunoștințele ca ingineri, în cadrul unor firme care au în obiectul de activitate concepția, proiectarea, fabricarea și întreținerea mașinilor și echipamentelor destinate industriei alimentare (industria carnii, a laptelui, industria extractivă și fermentativă, panificație, prelucrarea legumelor și a fructelor etc.), instalațiilor pentru protecția mediului și biotehnologii, pentru exploatarea și repararea sistemelor tehnice din agricultură, precum și activități manageriale în domeniile sus-menționate.

Studenți înmatriculați licență: 743

Studenți înmatriculați master: 282

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 13.000

Programe similare

Lista de comparație