Ingineria produselor alimentare
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Pe parcursul celor 4 ani de studiu, studenții care urmează aceasta specializare își vor însuși cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a căpăta urmatoarele competențe de specialitate: analiza integrată biochimică și chimică a subsistemelor implicate în tehnologiile generale din industria alimentară; ințelegerea, dimensionarea și exploatarea tehnologiilor și controlului în industria cărnii, laptelui, fermentativă și extractivă, panificației ; capacitatea de a exploata liniile tehnologice de prelucrare a produselor alimentare; exploatarea aparaturii utilizate în controlul fitosanitar si expertiza produselor alimentare; cunoașterea legislației și a directivelor aferente protecției consumatorilor; inovarea în sfera tehnologiilor din industria produselor alimentare; 

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Ingineria produselor alimentare

Specializare: Ingineria produselor alimentare

Locuri disponibile (total): 75

Locuri disponibile (buget): 60

Locuri disponibile (taxă): 15

Taxă anuală de studii: 4.000 lei

Taxă de înscriere: 125 lei

Descriere

Criterii de admitere

  • Motivaţie: discuţie liberă cu echipa noastră (max. 20 puncte);
  • Competenţe: calificativele tale din liceu la competenţele digitale şi lingvistice îţi pot aduce încă 20 puncte;
  • Un test grilă simplu: ai luat BAC-ul, sigur treci testul → 5 întrebări ușoare de analiză matematică + 5 întrebari la fel de ușoare din ce alegi: geometrie şi trigonometrie, sau fizică, sau chimie organică, sau economie (max. 50 puncte);
  • 10 puncte le ai de la noi;
  • Te înscrii, dai testul pe loc, discutăm şi ai aflat deja punctajul. Contează şi BAC-ul (20%). Deci, media ta finală va fi: 
  • (punctaj/10) ∙ 0,8 + nota BAC ∙ 0,2

Numărul de locuri la taxă și este cumulat pentru toate specializările Facultății de Științe Aplicate.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2018 până la 14/07/2018

Perioadă probe: de la 16/07/2018 până la 17/07/2018

Perioadă rezultate: de la 18/07/2018 până la 20/07/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Fizica Nu Da N/A Nu Proba scrisa N/A
Chimie organică Nu Da N/A Nu Proba scrisa N/A
Algebra si elemente de analiza matematica Nu Da N/A Nu Proba scrisa N/A
Economie Nu Da N/A Nu Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere - pentru candidații care provin din case de copii sau centre de plasament – adeverință doveditoare;
Adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere - pentru candidații orfani de ambii părinţi - copie simplă însoţită de originale pentru conformitate, după certificatele de deces ale părinților;
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Dosar plic
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Chimie analitica si analiza instrumentala
Limba străină I (germană)
Știința informării și documentării în cultura digitală
Geometrie descriptivă
Algebra liniara, geometrie analitică și diferențială
Grafică asistată de calculator
Chimie analitică, analiză instrumentală
Chimie anorganică
Analiză matematică
Știința și ingineria materialelor
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
Limba străină I (franceză)
Limba străină I (engleză)
Ecologie umană
Cultura şi civilizație europeană
Economie
Psihologia educaţiei
Ştiinţa materialelor
Educaţie fizică şi sport
Chimie
Anul 2
Microbiologie speciala
Principiile nutritiei umane
Principii si metode de conservare a produselor alimentare
Aditivi si ingrediente in industria alimentara
Anul 3
Tehnologii si control in industria moraritului
Tehnologii si control in industria extractiva
Tehnologii si control in industria carnii
Tehnologii si control in industria de prelucrare a legumelor si fructelor
Tehnologii si control in panificatie si industria produselor zaharoase
Metode de control operativ in protectia consumatorului
Anul 4
Ambalaje si designe in industria alimentara
Control fitosanitar
Legislatia si protectia consumatorului
Metode moderne in procesarea alimentelor
Sisteme automate de conducere a proceselor din industria alimentara
Tehnologii si control in industria laptelui

Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti

Descriere

Industria alimentară, protecția mediului și agricultura sunt sectoare fundamentale ale tuturor economiilor naționale, ele reprezentând garanția existenței independente a națiunilor. În România, după ce vreme de câțiva ani s-au aflat în declin - ca de altfel întreaga economie - aceste ramuri industriale se află în prezent în plină expansiune. Reglementările internaționale stricte privind protecția mediului se impun a fi respectate și în țara noastra. Acestea sunt doar câteva motive pentru care necesarul de specialiști din domeniile sus-amintite este din ce în ce mai ridicat.

Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice vine în întampinarea acestei cereri cu specializări nu doar moderne, ci și necesare, care fac parte din doua domenii foarte importante ale dezvoltării economice: Inginerie Mecanică și Ingineria Mediului.

Cei care doresc sa devină ingineri mecanici, specialiști în construcția și exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru industria alimentară și a mașinilor agricole pot opta pentru specializarea Mașini și Instalații pentru Agricultură și Industria Alimentara. Cei care sunt atrași de problemele deosebit de vaste privind ecologia și protecția mediului se pot înscrie la una din specializările: Ingineria Sistemelor Biotehnice și Ecologice sau Ingineria Dezvoltării Rurale Durabile.

Posibilitățile de angajare ale absolvenților sunt deosebit de variate; ei își pot pune în valoare cunoștințele ca ingineri, în cadrul unor firme care au în obiectul de activitate concepția, proiectarea, fabricarea și întreținerea mașinilor și echipamentelor destinate industriei alimentare (industria carnii, a laptelui, industria extractivă și fermentativă, panificație, prelucrarea legumelor și a fructelor etc.), instalațiilor pentru protecția mediului și biotehnologii, pentru exploatarea și repararea sistemelor tehnice din agricultură, precum și activități manageriale în domeniile sus-menționate.

Studenți înmatriculați licență: 743

Studenți înmatriculați master: 282

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 13.000

Programe similare

Lista de comparație